Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Tlumačov - Křemenná

Detail lokality

Parametry lokality
Stát
Typ
Sladká - lom
Nadm. výška
260 m.n.m
Max. hloubka
9 m
Statistické údaje
Průměrná viditelnost
2 m (v hloubce)
Hodnocení lokality
0 - Velmi pěkná
(hodnotilo 10 potápěčů)
Průměrné teploty vody v hloubce po měsících
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
- - - 10°C 7°C 14°C 18°C 14°C - - - 1°C
Obrázky lokality
Cedule se zákazem - obrázek poslal Plaček Ondřej
Popis lokality

Kurovický lom se nachází na kopci Křemenná, asi 1.5 km jižně od obce Kurovice v jejím katastrálním území. Celková výměra lomu je 15,121 ha. Jako přírodní památka byl vyhlášen 1.4.1999. Stěnový lom byl založen k těžbě jílového vápence, který se zpracovával v tlumačovské cementárně. V současné době je jeho těžba ukončena.

 

Po silnici č. 55 od obce Otrokovice směrem na Hulín leží obec Tlumačov. V Tlumačově je odbočka na obec Kurovice. Od této odbočky ujedete asi 100 m přes železniční přejezd a pokračujete směrem na obec Kurovice. Asi 200m za přejezdem se nachází po pravé straně panelová cesta, která vede směrem do kopce k lesu. Po ní se dostanete až k závoře. Někdy bývá závora otevřená. Ale to je jen ve výjimečných případech, a to z důvodu, že u lomu je buď policie nebo majitel lomu. Od této závory je to ještě dobrých 500 m k lomu.

 

Jedná se o vápenný lom, ve kterém už se netěží. Voda tu někdy bývá azurová, pokud tedy pár dní před tím nepršelo. Lom má asi 50 x 200 m. Asi před třemi lety tu bylo asi 6 metrů hloubka, ale to pravidelně společnost, která tu těžila, odčerpávala vodu z lomu. V současné době, pokud je mi známo se už voda neodčerpává, a tak hladina stoupla asi o 3 metry. Takže odhaduji, že by maximální hloubka lomu mohla být asi 9 metrů. V létě zde bývá hodně koupajících se lidí, a tak tu jezdí policie nebo majitel lomu a vyhánějí je.

 

Oficiálně je tu vstup zakázán a to ze dvou důvodů. Oblast je chráněná, protože se tu našlo několik zkamenělin trilobitů a ve vodě či v okolí vody se nacházelo taky hodně mloků či čolků. Další důvod proč se tu nesmí je, že díky stoupnutí hladiny se podmáčel břeh a občas z jedné strany ujede pár stromů do vody. Majitel má pravděpodobně strach, že by se tu někomu mohlo něco stát a nesl by za něj zodpovědnost.

 

Starší vytěžené plochy byly v minulosti částečně zavezeny hlušinou, prostor lomu byl z větší části ponechán přirozenému vývoji. V místech těžby se nacházejí strmé skalní a suťové svahy, lemová část lomu je porostlá lesem. Rozsáhlá prohlubeň vzniklá těžbou se naplnila srážkovou a průsakovou vodou a vzniklo jezírko, ve kterém se vyskytuje řada chráněných druhů obojživelníků: kriticky ohrožený čolek velký, silně ohrožená ropucha zelená, skokan ostronosý, čolek obecný, ropucha obecná a užovka obojková. Významnou část lokality představují plochy charakteru lesostepi s výskytem silně ohrožených plazů - ještěrka obecná a slepýš křehký. Lom je rovněž domovem silně ohrožených brouků - svižníka polního a střevlíka Carrabus scheindleri. Z ptáků zde žije mimo jiné ohrožený ťuhýk obecný a lze spatřit i sluku.

 

Kurovický lom je rovněž unikátní ekologickou lokalitou, zejména z hlediska přítomnosti hranice mezi útvary jury a křídy, který je dokladem vulkanické činnosti v tomto období (jediná na Moravě), výskytu makrofosílií, zejména aptychů (víčka schránek amonitů) a výskytu řady dalších fosilních druhů mikrofauny a mikroflóry. Severozápadní stěna lomu je jedinečnou sekvencí eolitických sedimentů a fosilních půd zaznamenávajících klimatické podmínky v kvarneru. Celá lokalita Kurovického lomu představuje významný "biologický ostrov" a je součástí systému ekologické stability. Celá oblast lomu je velmi nestabilní, se suťovými poli a kolmými stěnami. Hlavně uprostřed jihovýchodní stěny dochází často k sesuvům půdy, kamení a stromů. Pohyb po okrajích lomu velmi nebezpečný. Vzhledem k ojedinělé přírodní lokalitě je nutná ochrana tohoto území. V lomu je přísný zákaz koupání !!!

 

21.8.2012

Letos se v lomu objevil stánek s občerstvením a zákaz koupání již neplatí. Příjezd z obce je stále zakázán, ale lze požádat místní radnici o povolení, nebo to vzít po polňačkách. Voda je přijemně chladná a osvěžující :)

2015

Lom je celý oplocen, je zde chráněná oblast, koupání není povoleno - pokud půjdete od Tlumačova, po panelovce, dostanete se k závoře s budkou - zde můžete zanechat příspěvek a jít dovnitř. Koupání není povoleno. 

2016

Vstup do lomu za poplatek. Koupání dovoleno. Více na: http://www.kurovickylom.cz/#panelBlock1

 

Vloženo 18.04.2006. Údaje naposledy změněny dne 31.07.2017
Stavy lokality
Datum a čas Hloubka Teplota [°C] Viditelnost [m]
Hodnocení [m] Vzduch Voda max. Voda min. Nahoře Dole
10.06.2018 21:50 7,4 20 26 14 2 3
0 Viditelnost byla špatná. Kolem břehu i díky koupačům. Asi kolem 1m. Dole byla viditelnost lepší, ale zase tam byla zima a žádný život. Od 2,5m hloubky se viditelnost lepšila. Obepluli jsme celý lom a potkali jsme asi 4 koi kapry, z toho 2 albíny. Všude množství plotic a perlínů. Velké sumce jsme nespatřili. Zato jsme viděli asi 8 malých sumečků od 15 cm až po 50 cm. Jeden zrovna lovil. Ponor bezvadný. (Zapsal Plaček Ondřej)

29.04.2018 08:58 8,5 25 19 10 5 2
0 Zapsal Lánský Stanislav

22.12.2017 15:06 4 2 4 1 5 3
0 Předvánoční ponor po domluvě s majitelem lomu panem Zelinou. Led 2 - 3 cm po celé ploše. V zátoce spatřeno hejno perlínů. Sumce, štiky, kapry a další ryby jsme nenašli. I tak velice pěkný ponor. (Zapsal Plaček Ondřej)

06.08.2017 08:36 8,6 20 24 18 3 4
0 Malí sumci byli ten tam. Za to ti dva velcí byli spatřeni oba. Dokonce několikrát. Seděli na větvích stromů. Viděli jsme i štiku a kapry. Největší měli okolo 80 cm. Velice povedený ponor. Třeba viditelnost vydrží co nejdéle. Pomalu se to začíná totiž kazit. (Zapsal Plaček Ondřej)

05.08.2017 21:36 6 25 24 18 2 3
0 Dnes tu bylo 729 koupajících. A na viditelnosti to bylo znát. Noční ponor byl výzva. A stál za to. Hned ze startu viděn sumec. V rákosí další dva. Krásní KOI kapři se proháněli okolo nás. Celkem jsme viděli snad 8 sumců. Všichni měli okolo 40 - 50 cm. Kolega viděl jednoho přes metr dlouhého. Perfektní ponor. (Zapsal Plaček Ondřej)
Mapka
Blízké lokality Stát Typ Kudy tam
Opatovice u Hranic Česko Sladká - lom 31 km / 32°
Skašovský rybník Česko Sladká - rybník 23 km / 316°
Štěrkáč Česko Sladká - štěrkoviště 6 km / 190°
Topolský štěrkáč Česko Sladká - štěrkoviště 17 km / 180°
Tovačov - Annínské jezero Česko Sladká - pískovna 24 km / 315°
Tovačov - Troubky 2 Česko Sladká - štěrkoviště 22 km / 319°