Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Tlumačov - Křemenná

Detail lokality

Parametry lokality
Stát
Typ
Sladká - lom
Nadm. výška
260 m.n.m
Max. hloubka
9,5 m
Statistické údaje
Průměrná viditelnost
2 m (v hloubce)
Hodnocení lokality
0 - Hezká
(hodnotilo 23 potápěčů)
Průměrné teploty vody v hloubce po měsících
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
3°C 3°C 4°C 8°C 10°C 14°C 18°C 14°C - - - 1°C
Obrázky lokality
Pohled na lokalitu s ujíždějícím svahem - obrázek poslal Plaček Ondřej
Popis lokality

Kurovický lom se nachází na kopci Křemenná, asi 1.5 km jižně od obce Kurovice v jejím katastrálním území. Celková výměra lomu je 15,121 ha. Jako přírodní památka byl vyhlášen 1.4.1999. Stěnový lom byl založen k těžbě jílového vápence, který se zpracovával v tlumačovské cementárně. V současné době je jeho těžba ukončena.

 

Po silnici č. 55 od obce Otrokovice směrem na Hulín leží obec Tlumačov. V Tlumačově je odbočka na obec Kurovice. Od této odbočky ujedete asi 100 m přes železniční přejezd a pokračujete směrem na obec Kurovice. Na konci obce, hned za cedulí, asi 200m za přejezdem se nachází po pravé straně panelová cesta, která vede směrem do kopce k lesu (naproti pálenice). Po ní se dostanete až k závoře. Od této závory je to ještě dobrých 500 m k lomu.

 

Jedná se o vápenný lom, ve kterém už se netěží. Voda tu někdy bývá azurová, pokud tedy pár dní před tím nepršelo. Lom má asi 50 x 200 m. Na konci 90.let tu byla asi 6 metrů hloubka, ale to pravidelně společnost, která tu těžila, odčerpávala vodu z lomu. V současné době se už voda neodčerpává, a tak hladina stoupla asi o 3 - 4 metry. Maximální hloubka lomu je asi 9,5 metrů. V létě zde bývá hodně koupajících se lidí, a tak tu jezdí policie, protože příjezdová cesta je v zákazu vjezdu. Výjimky uděluje obec Tlumačov.

 

Oblast je označena jako chráněná přírodní památka, protože se tu našlo několik zkamenělin trilobitů a ve vodě či v okolí vody se nachází množství chráněných živočichů a rostlin (čolek obecný, čolek velký). Díky nastoupání hladiny se podmáčela východní strana břehu a občas ujede kus břehu do vody i se stromy.

 

Starší vytěžené plochy byly v minulosti částečně zavezeny hlušinou, prostor lomu byl z větší části ponechán přirozenému vývoji. V místech těžby se nacházejí strmé skalní a suťové svahy, lemová část lomu je porostlá lesem. Rozsáhlá prohlubeň vzniklá těžbou se naplnila srážkovou a průsakovou vodou a vzniklo jezírko, ve kterém se vyskytuje řada chráněných druhů obojživelníků: kriticky ohrožený čolek velký, silně ohrožená ropucha zelená, skokan ostronosý, čolek obecný, ropucha obecná a užovka obojková. Významnou část lokality představují plochy charakteru lesostepi s výskytem silně ohrožených plazů - ještěrka obecná a slepýš křehký. Lom je rovněž domovem silně ohrožených brouků - svižníka polního a střevlíka Carrabus scheindleri. Z ptáků zde žije mimo jiné ohrožený ťuhýk obecný a lze spatřit i sluku.

 

Kurovický lom je rovněž unikátní ekologickou lokalitou, zejména z hlediska přítomnosti hranice mezi útvary jury a křídy, který je dokladem vulkanické činnosti v tomto období (jediná na Moravě), výskytu makrofosílií, zejména aptychů (víčka schránek amonitů) a výskytu řady dalších fosilních druhů mikrofauny a mikroflóry. Severozápadní stěna lomu je jedinečnou sekvencí eolitických sedimentů a fosilních půd zaznamenávajících klimatické podmínky v kvarneru. Celá lokalita Kurovického lomu představuje významný "biologický ostrov" a je součástí systému ekologické stability. Celá oblast lomu je velmi nestabilní, se suťovými poli a kolmými stěnami. Hlavně uprostřed jihovýchodní stěny dochází často k sesuvům půdy, kamení a stromů. Pohyb po okrajích lomu velmi nebezpečný. Vzhledem k ojedinělé přírodní lokalitě je nutná ochrana tohoto území. V lomu je přísný zákaz koupání !!!

 

21.8.2012

Letos se v lomu objevil stánek s občerstvením a zákaz koupání již neplatí. Příjezd z obce je stále zakázán, ale lze požádat místní radnici o povolení, nebo to vzít po polňačkách. Voda je přijemně chladná a osvěžující :)

2015

Lom je celý oplocen, je zde chráněná oblast, koupání není povoleno - pokud půjdete od Tlumačova, po panelovce, dostanete se k závoře s budkou - zde můžete zanechat příspěvek a jít dovnitř. Koupání není povoleno. 

2016

Vstup do lomu za poplatek. Koupání dovoleno. Více na: http://www.kurovickylom.cz/#panelBlock1

 

Vloženo 18.04.2006. Údaje naposledy změněny dne 21.04.2021
Stavy lokality
Datum a čas Hloubka Teplota [°C] Viditelnost [m]
Hodnocení [m] Vzduch Voda max. Voda min. Nahoře Dole
01.01.2024 14:20 8,4 11 4 4 4 4
0 Novoroční ponor. Cílem akce bylo si popřát vše nej do nového roku a udělat pořádek na dně po letní sezóně. Posbírali jsme plechovky a pet láhve od piva a obepluli lom dokola. Ve stromech jsme narazili na dva odpočívající sumce cca 80cm a 100 cm. Ve stromech bloudili i červení koi kapři. U stěny se přemisťovalo obrovské hejno plotic a perlínů. Na malé štiky jsme nenarazili. V půlce ponoru začalo svítit sluníčko a hezky to prozářilo. (Zapsal Plaček Ondřej)

08.01.2023 09:40 8,5 4 6 4 4 2
0 Pátrání po králi lomu sumcovi. Toho největšího jsme neviděli. Dno se čistí a jde vidět kromě okolí zatopených stromů. Tam je živo a tím pádem dno zkaleno. Ve stromech parkovali sumci. Viděli jsme asi 4. Od 40 cm až po 80 cm. Větší leželi asi na dně někde v bahně. Kromě sumců spatřeni koi-kapři červení i bílí, perlíni a plotice a jeden hybernující karas stříbřitý. Příště zkusíme prozkoumat více dno a posbírat odpadky po koupačích. (Zapsal Plaček Ondřej)

20.02.2022 10:59 9 10 5 3 1 2
0 Na tuto lokalitu klasika co do viditelnosti. Dole bylo vidět dno, což během roku nebývá zvykem. Místy mohlo být vidět možná i 3m. Narazili jsme na jednoho cca 80cm sumečka, koi kapry, karasy, plotice. Většinou mezi stromy. Projeli jsme lom křížem krážem a pak se s kolegou navzájem ztratili. On měl štěstí. Objevil pána lomu. Sumce asi něco přes 150 cm. Já už jsem ho neviděl několik let, minul jsem ho jen o pár metru. Škoda, třeba příště... (Zapsal Plaček Ondřej)

17.07.2021 13:30 6 30 26 20 2 1
0 Viditelnost žádná sláva, ale sumce jsme potkali. Fotky a krátký report zde: https://blackjn.cz/kurovicky-lom-1772021 (Zapsal Černý Michal)

23.05.2021 08:04 7,5 10 13 11 1 2
Na tuto lokalitu spíše horší podmínky a viditelnost. Deště opravdu zamávaly s viditelností a kapři ryjící ve dně jim zdatně sekundovali. Viditelnost byla velice proměnlivá. Přesto mezi zaplavenými stromy mohla být místy i ke 4m. Viděli jsme 3 sumečky ve větvích. Velcí jsou někde schovaní. V mělčině jsme potkali hejno perlínů a zvědavé pstruhy duhové, kteří si nás se zvědavostí prohlíželi. Za zmínku stojí jeden macatý okoun a malý karas stříbřitý. Našli jsme i jednoho mrtvého cca 80 cm velkého koi-kapra. (Zapsal Plaček Ondřej)
Mapka
Blízké lokality Stát Typ Kudy tam
Opatovice u Hranic Česko Sladká - lom 31 km / 32°
Skašovský rybník Česko Sladká - rybník 23 km / 316°
Štěrkáč Česko Sladká - štěrkoviště 6 km / 190°
Topolský štěrkáč Česko Sladká - štěrkoviště 17 km / 180°
Tovačov - Annínské jezero Česko Sladká - pískovna 24 km / 315°
Tovačov - Troubky 2 Česko Sladká - štěrkoviště 22 km / 319°