Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Tlumačov - Křemenná

Detail lokality

Parametry lokality
Stát
Typ
Sladká - lom
Nadm. výška
260 m.n.m
Max. hloubka
9 m
Statistické údaje
Průměrná viditelnost
1 m (v hloubce)
Hodnocení lokality
0 - Hezká
(hodnotilo 14 potápěčů)
Průměrné teploty vody v hloubce po měsících
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
- - - 10°C 9°C 14°C 17°C 14°C - - - 1°C
Obrázky lokality
Pohled na lokalitu s ujíždějícím svahem - obrázek poslal Plaček Ondřej
Popis lokality

Kurovický lom se nachází na kopci Křemenná, asi 1.5 km jižně od obce Kurovice v jejím katastrálním území. Celková výměra lomu je 15,121 ha. Jako přírodní památka byl vyhlášen 1.4.1999. Stěnový lom byl založen k těžbě jílového vápence, který se zpracovával v tlumačovské cementárně. V současné době je jeho těžba ukončena.

 

Po silnici č. 55 od obce Otrokovice směrem na Hulín leží obec Tlumačov. V Tlumačově je odbočka na obec Kurovice. Od této odbočky ujedete asi 100 m přes železniční přejezd a pokračujete směrem na obec Kurovice. Asi 200m za přejezdem se nachází po pravé straně panelová cesta, která vede směrem do kopce k lesu. Po ní se dostanete až k závoře. Někdy bývá závora otevřená. Ale to je jen ve výjimečných případech, a to z důvodu, že u lomu je buď policie nebo majitel lomu. Od této závory je to ještě dobrých 500 m k lomu.

 

Jedná se o vápenný lom, ve kterém už se netěží. Voda tu někdy bývá azurová, pokud tedy pár dní před tím nepršelo. Lom má asi 50 x 200 m. Asi před třemi lety tu bylo asi 6 metrů hloubka, ale to pravidelně společnost, která tu těžila, odčerpávala vodu z lomu. V současné době, pokud je mi známo se už voda neodčerpává, a tak hladina stoupla asi o 3 metry. Takže odhaduji, že by maximální hloubka lomu mohla být asi 9 metrů. V létě zde bývá hodně koupajících se lidí, a tak tu jezdí policie nebo majitel lomu a vyhánějí je.

 

Oficiálně je tu vstup zakázán a to ze dvou důvodů. Oblast je chráněná, protože se tu našlo několik zkamenělin trilobitů a ve vodě či v okolí vody se nacházelo taky hodně mloků či čolků. Další důvod proč se tu nesmí je, že díky stoupnutí hladiny se podmáčel břeh a občas z jedné strany ujede pár stromů do vody. Majitel má pravděpodobně strach, že by se tu někomu mohlo něco stát a nesl by za něj zodpovědnost.

 

Starší vytěžené plochy byly v minulosti částečně zavezeny hlušinou, prostor lomu byl z větší části ponechán přirozenému vývoji. V místech těžby se nacházejí strmé skalní a suťové svahy, lemová část lomu je porostlá lesem. Rozsáhlá prohlubeň vzniklá těžbou se naplnila srážkovou a průsakovou vodou a vzniklo jezírko, ve kterém se vyskytuje řada chráněných druhů obojživelníků: kriticky ohrožený čolek velký, silně ohrožená ropucha zelená, skokan ostronosý, čolek obecný, ropucha obecná a užovka obojková. Významnou část lokality představují plochy charakteru lesostepi s výskytem silně ohrožených plazů - ještěrka obecná a slepýš křehký. Lom je rovněž domovem silně ohrožených brouků - svižníka polního a střevlíka Carrabus scheindleri. Z ptáků zde žije mimo jiné ohrožený ťuhýk obecný a lze spatřit i sluku.

 

Kurovický lom je rovněž unikátní ekologickou lokalitou, zejména z hlediska přítomnosti hranice mezi útvary jury a křídy, který je dokladem vulkanické činnosti v tomto období (jediná na Moravě), výskytu makrofosílií, zejména aptychů (víčka schránek amonitů) a výskytu řady dalších fosilních druhů mikrofauny a mikroflóry. Severozápadní stěna lomu je jedinečnou sekvencí eolitických sedimentů a fosilních půd zaznamenávajících klimatické podmínky v kvarneru. Celá lokalita Kurovického lomu představuje významný "biologický ostrov" a je součástí systému ekologické stability. Celá oblast lomu je velmi nestabilní, se suťovými poli a kolmými stěnami. Hlavně uprostřed jihovýchodní stěny dochází často k sesuvům půdy, kamení a stromů. Pohyb po okrajích lomu velmi nebezpečný. Vzhledem k ojedinělé přírodní lokalitě je nutná ochrana tohoto území. V lomu je přísný zákaz koupání !!!

 

21.8.2012

Letos se v lomu objevil stánek s občerstvením a zákaz koupání již neplatí. Příjezd z obce je stále zakázán, ale lze požádat místní radnici o povolení, nebo to vzít po polňačkách. Voda je přijemně chladná a osvěžující :)

2015

Lom je celý oplocen, je zde chráněná oblast, koupání není povoleno - pokud půjdete od Tlumačova, po panelovce, dostanete se k závoře s budkou - zde můžete zanechat příspěvek a jít dovnitř. Koupání není povoleno. 

2016

Vstup do lomu za poplatek. Koupání dovoleno. Více na: http://www.kurovickylom.cz/#panelBlock1

 

Vloženo 18.04.2006. Údaje naposledy změněny dne 31.07.2017
Stavy lokality
Datum a čas Hloubka Teplota [°C] Viditelnost [m]
Hodnocení [m] Vzduch Voda max. Voda min. Nahoře Dole
27.07.2019 07:32 8 24 25 16 1 1
0 Asi nejhorší viditelnost,co jsem tu zažil. Na hladině zakaleno a na dně též. Nejlepší viditelnost byla mezi 3 - 5m,kde mohlo být vidět tak 2m. Pár perlínů,dva lahváče a jeden prsten na dně,jinak nic. (Zapsal Plaček Ondřej)

19.05.2019 08:42 6 18 15 12 3 0
Ráno nás probudily natěšené ovce kamerunské a sluníčko. Kousek od stanu hopkal zajíc. Nad námi proletěla volavka a racek. U břehu se nás těšili perlíni a plotice až jim hodíme kousek snídaně. Mezi nimi proplouvali koi-kapři, cejn a několik pstruhů duhových. Pod vodou už to tak dobré nebylo. Sumce jsme bohužel nespatřili a viditelnost nebyla moc dobrá. Obeplavali jsme celý lom. Lekníny se derou na hladinu. I tak to byla povedená akce, kterou budeme muset o prázdninách zopakovat :) (Zapsal Plaček Ondřej)

18.05.2019 22:23 6 15 15 12 2 0
Domluvili jsme se s majitelem lomu, že dáme noční ponor a přespíme na lokalitě a ráno dáme další. Je vstřícný a neměl s tím problém. Hned po příjezdu nás přivítal výr velký, který seděl nad lomem a kontroloval situaci. Ovce se dožadovaly nějakého žrádla tak bečely o 106. Skokani v tůňkách jeli naplno svůj zamilovaný žabí song. Kvákání doplňovaly kuňky a rosničky. Ponor jsme naplánovali podél pravého břehu. Bohužel viditelnost byla velice špatná po dalších deštích. Viděli jsme kapry i koi-kapry, nějaké duháky, okouny a cestou zpět jsme narazili na malého cca 40 sumce ve špičce koruny stromu. Po vynoření nás přivítal obrovský měsíc na obloze a opět žabí koncert. Trošku jsme se posilnili francouzským šumivým vínem a šli jsme se podívat do tůňky na skokany a další obojživelníky. Několik skokanů bylo v ráži a plavali se na nás podívat. Asi jsme jim připomínali samičky. Vše bedlivě pozorovala užovka obojková, která by ráda povečeřela. Pod vodou se proháněl vodomil a čolci velký a obecný. Prostě nádherné a úchvatné. Spát jsme šli za doprovodu všech nočních zvuků, jaké člověka jen mohou v tak krásném místě jen napadnout. Kousek od nás ještě občas zaštěkal srnec. Hezky se nám usínalo. (Zapsal Plaček Ondřej)

12.05.2019 11:23 7,6 10 12 10 3 0
0 Po deštích se viditelnost podél stěn trochu zhoršila, ale pořád je celkem pěkná. Obeplavali jsme jen pravou část lomu kolem zatopených akátů. V zátoce se již derou na hladinu lekníny. Kolem se proháněli v hejnech perlíni a pstruzi duhoví. Našli jsme trafo stanici cca v 6m. Pod ní už téměř nulová viditelnost. Ve stromech jsme konečně spatřili 2 sumce něco málo přes 1m veliké. Ještě byli celkem plašší. V zadní části lomu se proháněli koi kapři. Na jednom ze stromů hačal krásný vypasený okoun. Místy bylo vidět i více než 3m. Užovku cpoucí se ropuchou jsme tentokrát neviděli. Ale zato jsme viděli hnízdící kačenu divokou sedící na vejcích. Jedno mládě už bylo vylíhnuté. V tůňkách se proháněli malí pulci. Bohužel jsme z vody vytáhli i mrtvé mládě nějakého dravce. Velice povedený ponor. (Zapsal Plaček Ondřej)

10.06.2018 21:50 7,4 20 26 14 2 3
0 Viditelnost byla špatná. Kolem břehu i díky koupačům. Asi kolem 1m. Dole byla viditelnost lepší, ale zase tam byla zima a žádný život. Od 2,5m hloubky se viditelnost lepšila. Obepluli jsme celý lom a potkali jsme asi 4 koi kapry, z toho 2 albíny. Všude množství plotic a perlínů. Velké sumce jsme nespatřili. Zato jsme viděli asi 8 malých sumečků od 15 cm až po 50 cm. Jeden zrovna lovil. Ponor bezvadný. (Zapsal Plaček Ondřej)
Mapka
Blízké lokality Stát Typ Kudy tam
Opatovice u Hranic Česko Sladká - lom 31 km / 32°
Skašovský rybník Česko Sladká - rybník 23 km / 316°
Štěrkáč Česko Sladká - štěrkoviště 6 km / 190°
Topolský štěrkáč Česko Sladká - štěrkoviště 17 km / 180°
Tovačov - Annínské jezero Česko Sladká - pískovna 24 km / 315°
Tovačov - Troubky 2 Česko Sladká - štěrkoviště 22 km / 319°