Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Tlumačov - Křemenná

Detail lokality

Parametry lokality
Stát
Typ
Sladká - lom
Nadm. výška
260 m.n.m
Max. hloubka
9,5 m
Statistické údaje
Průměrná viditelnost
1 m (v hloubce)
Hodnocení lokality
0 - Hezká
(hodnotilo 20 potápěčů)
Průměrné teploty vody v hloubce po měsících
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
1°C - 4°C 8°C 10°C 14°C 18°C 14°C - - - 1°C
Obrázky lokality
Pohled na lokalitu s ujíždějícím svahem - obrázek poslal Plaček Ondřej
Popis lokality

Kurovický lom se nachází na kopci Křemenná, asi 1.5 km jižně od obce Kurovice v jejím katastrálním území. Celková výměra lomu je 15,121 ha. Jako přírodní památka byl vyhlášen 1.4.1999. Stěnový lom byl založen k těžbě jílového vápence, který se zpracovával v tlumačovské cementárně. V současné době je jeho těžba ukončena.

 

Po silnici č. 55 od obce Otrokovice směrem na Hulín leží obec Tlumačov. V Tlumačově je odbočka na obec Kurovice. Od této odbočky ujedete asi 100 m přes železniční přejezd a pokračujete směrem na obec Kurovice. Na konci obce, hned za cedulí, asi 200m za přejezdem se nachází po pravé straně panelová cesta, která vede směrem do kopce k lesu (naproti pálenice). Po ní se dostanete až k závoře. Od této závory je to ještě dobrých 500 m k lomu.

 

Jedná se o vápenný lom, ve kterém už se netěží. Voda tu někdy bývá azurová, pokud tedy pár dní před tím nepršelo. Lom má asi 50 x 200 m. Na konci 90.let tu byla asi 6 metrů hloubka, ale to pravidelně společnost, která tu těžila, odčerpávala vodu z lomu. V současné době se už voda neodčerpává, a tak hladina stoupla asi o 3 - 4 metry. Maximální hloubka lomu je asi 9,5 metrů. V létě zde bývá hodně koupajících se lidí, a tak tu jezdí policie, protože příjezdová cesta je v zákazu vjezdu. Výjimky uděluje obec Tlumačov.

 

Oblast je označena jako chráněná přírodní památka, protože se tu našlo několik zkamenělin trilobitů a ve vodě či v okolí vody se nachází množství chráněných živočichů a rostlin (čolek obecný, čolek velký). Díky nastoupání hladiny se podmáčela východní strana břehu a občas ujede kus břehu do vody i se stromy.

 

Starší vytěžené plochy byly v minulosti částečně zavezeny hlušinou, prostor lomu byl z větší části ponechán přirozenému vývoji. V místech těžby se nacházejí strmé skalní a suťové svahy, lemová část lomu je porostlá lesem. Rozsáhlá prohlubeň vzniklá těžbou se naplnila srážkovou a průsakovou vodou a vzniklo jezírko, ve kterém se vyskytuje řada chráněných druhů obojživelníků: kriticky ohrožený čolek velký, silně ohrožená ropucha zelená, skokan ostronosý, čolek obecný, ropucha obecná a užovka obojková. Významnou část lokality představují plochy charakteru lesostepi s výskytem silně ohrožených plazů - ještěrka obecná a slepýš křehký. Lom je rovněž domovem silně ohrožených brouků - svižníka polního a střevlíka Carrabus scheindleri. Z ptáků zde žije mimo jiné ohrožený ťuhýk obecný a lze spatřit i sluku.

 

Kurovický lom je rovněž unikátní ekologickou lokalitou, zejména z hlediska přítomnosti hranice mezi útvary jury a křídy, který je dokladem vulkanické činnosti v tomto období (jediná na Moravě), výskytu makrofosílií, zejména aptychů (víčka schránek amonitů) a výskytu řady dalších fosilních druhů mikrofauny a mikroflóry. Severozápadní stěna lomu je jedinečnou sekvencí eolitických sedimentů a fosilních půd zaznamenávajících klimatické podmínky v kvarneru. Celá lokalita Kurovického lomu představuje významný "biologický ostrov" a je součástí systému ekologické stability. Celá oblast lomu je velmi nestabilní, se suťovými poli a kolmými stěnami. Hlavně uprostřed jihovýchodní stěny dochází často k sesuvům půdy, kamení a stromů. Pohyb po okrajích lomu velmi nebezpečný. Vzhledem k ojedinělé přírodní lokalitě je nutná ochrana tohoto území. V lomu je přísný zákaz koupání !!!

 

21.8.2012

Letos se v lomu objevil stánek s občerstvením a zákaz koupání již neplatí. Příjezd z obce je stále zakázán, ale lze požádat místní radnici o povolení, nebo to vzít po polňačkách. Voda je přijemně chladná a osvěžující :)

2015

Lom je celý oplocen, je zde chráněná oblast, koupání není povoleno - pokud půjdete od Tlumačova, po panelovce, dostanete se k závoře s budkou - zde můžete zanechat příspěvek a jít dovnitř. Koupání není povoleno. 

2016

Vstup do lomu za poplatek. Koupání dovoleno. Více na: http://www.kurovickylom.cz/#panelBlock1

 

Vloženo 18.04.2006. Údaje naposledy změněny dne 21.04.2021
Stavy lokality
Datum a čas Hloubka Teplota [°C] Viditelnost [m]
Hodnocení [m] Vzduch Voda max. Voda min. Nahoře Dole
17.07.2021 13:30 6 30 26 20 2 1
0 Viditelnost žádná sláva, ale sumce jsme potkali. Fotky a krátký report zde: https://blackjn.cz/kurovicky-lom-1772021 (Zapsal Černý Michal)

23.05.2021 08:04 7,5 10 13 11 1 2
Na tuto lokalitu spíše horší podmínky a viditelnost. Deště opravdu zamávaly s viditelností a kapři ryjící ve dně jim zdatně sekundovali. Viditelnost byla velice proměnlivá. Přesto mezi zaplavenými stromy mohla být místy i ke 4m. Viděli jsme 3 sumečky ve větvích. Velcí jsou někde schovaní. V mělčině jsme potkali hejno perlínů a zvědavé pstruhy duhové, kteří si nás se zvědavostí prohlíželi. Za zmínku stojí jeden macatý okoun a malý karas stříbřitý. Našli jsme i jednoho mrtvého cca 80 cm velkého koi-kapra. (Zapsal Plaček Ondřej)

20.04.2021 16:50 8,6 15 8 6 2 2
Na skok v lomu. Kontrola stavu a viditelnosti vody. Sjeli jsme na příjezdovou cestu a vydali se směrem ke zatopeným stromům. Narazili jsme na elektro rozvodnu. Viditelnost se pohybovala okolo dvou metrů. Na dně možná 1,5m. Jak kde. Byly i místa, kde mohlo být vidět i 3m. Poctivě jsme prozkoumali všechny stromy. Až skoro na posledním se schovával jeden asi 70cm sumeček. Na druhé straně jsme zkontrolovali jízdní kola. Kousek pod hladinou se proháněli velicí kapři a občas nějaký karas stříbřitý. V zátoce se lekníny téměř dostaly k hladině. V rákosí se před námi ukrývali perlíni, plotice a snad i pstruzi duhoví? Na dně jsme našli několik mrtvých žab. Pravděpodobně samičky utopené náruživými samečky. (Zapsal Plaček Ondřej)

21.03.2021 10:14 8,5 0 4 4 2 3
0 S majitelem lomu domluven pracovní ponor s cílem uklidit lom pod vodou po předešlé letní sezóně a příprava na sezonu novou. Po příjezdu z hladiny nevypadala voda nijak výrazně čistě. Přesto jsme byli natěšeni, co nás pod vodou čeká. Počasí si nepřichystalo pro nás úplně laboratorní podmínky - začalo sněžit a dost foukalo. Fázi, proč se my blbci potápíme, co z toho máme a proč to děláme (normální lidi sedí doma v teple), vystřídala fáze mírného oteplování a pocitu příjemna. Po zanoření zmizel sníh i větr a nastalo ticho, které tu a tam přerušilo dýchání z automatiky a bubliny deroucí se k hladině. Obeplavali jsem zátoku, kde jsme vyděsili hejno perlínů a vydali se podél stěny na druhou stranu lomu. Už při zanoření se od nás někteří oddělili a plavali vlastní cestou. Po dosažení dna jsme zjistili, že viditelnost oproti hladině je velmi příznivá. Dokonce taková, jakou jsme tu ještě nezažili. Většinou se blížila k nule nebo již metr nade dne byl kal a dno bylo možné zjistit jen po hmatu. Dneska to bylo ale jiné. Bylo vidět minimálně 2-3m před sebe. Narazili jsme na elektro rozvodnu. Kolem se povalovaly trubky. Zkusili jsme najet více na střed. Dno bylo celkem rovné. Ve dně byly viditelné díry velikosti dětské pěsti. Když jsme dorazili k zatopeným stromům, rozhodli jsme je důkladně prozkoumat. Ve větvích parkovali sumci. Celkem jsem jich viděl asi 5 kusů v různých rozměrech. Od 30 cm, přes 50, 80 až kolem 100cm. Když jsme dojeli na konec lomu, rozhodli jsme se jet zpět křížem krážem s cílem co nejvíce zmapovat dno. Narazili jsme na hodně odpadků v podobě lahví od vína či piva a pet lahví. Hledali jsme sumce, které jsme tu viděli asi před 4-5 lety. Tehdy měli 140cm a 120cm. Bohužel jsme je nespatřili. Buď byli schovaní nebo už nejsou. Konečně jsme si udělali lepší představu o dnu tohoto lomu a asi našli i nejhlubší místo. Vzhledem k času jsme nestihli projet každý kousek. I tak byl ponor jeden z nejlepších, jaký jsem tady zažil. Pro lepší představu jsme udělali i pár záběrů z dronu :)Video z ponoru zde:https://www.youtube.com/watch?v=162nLh8r0WQ&t=2s&ab_channel=Ond%C5%99ejPla%C4%8Dek (Zapsal Plaček Ondřej)

10.01.2021 11:30 8,5 -2 4 1 5 3
0 Po domluvě s panem majitelem, že voda se v lomu vyčistila jsme vyrazili na ponor. Hned po příjezdu jsme zjistili, že je kolem břehu tenký led. Pod vodou byla viditelnost proměnlivá, ale vidět bylo minimálně 3m. Místy mohlo být vidět i 5m. Pod srázem jsme narazili na zbytky sloupků. Přejeli jsme ke stěně a čekalo na nás další překvapení v podobě elektro rozvodny, která nejde vždy vidět. Při oblékání nás trošku vystrašil sesuv kamenů ze svahu do vody. Mezi stromy jsme narazili na dva cca 80 cm sumce. Byli celkem zvědaví. Pak jsme narazili na hejno plotic a perlínů. Mezi nimi byl jeden karas stříbřitý. Mezi rákosím a lekníny bylo další hejno rybek a koi karasi. Počasí nám vyšlo. Za mě super ponor. Spokojenost. Video zde: https://www.youtube.com/watch?v=ss-AaVNrO4Y (Zapsal Plaček Ondřej)
Mapka
Blízké lokality Stát Typ Kudy tam
Opatovice u Hranic Česko Sladká - lom 31 km / 32°
Skašovský rybník Česko Sladká - rybník 23 km / 316°
Štěrkáč Česko Sladká - štěrkoviště 6 km / 190°
Topolský štěrkáč Česko Sladká - štěrkoviště 17 km / 180°
Tovačov - Annínské jezero Česko Sladká - pískovna 24 km / 315°
Tovačov - Troubky 2 Česko Sladká - štěrkoviště 22 km / 319°