Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Potápěčské počítače

Poslal dopisovatel Stran potápěčských

autor: Jiří Pokorný

Není gradient jako gradient

12.08.2022

Není gradient jako gradient

V předchozím článku (Nastavení gradient faktorů) jsem se věnoval vysvětlení toho, co to ty gradienty vlastně jsou a svoje povídání jsem zakončil jejich doporučenými hodnotami. Z pohledu počítačů je však situace poněkud jiná. U výrobců, kteří Bühlmannův ZHL algoritmus (ZHL) nepoužívají, nelze určit, jakým způsobem je konzervatismus aplikován nebo jaký profil zvolené nastavení vygeneruje. Toto se týká především přístrojů s algoritmem RGBM a VPM-B (viz také článek o Suunto RGBM).

Dále je potřeba zmínit, že se najdou i výrobci, kteří sice používají ZHL algoritmus, ale v modifikované podobě, a vliv nastavení konzervatismu tak nelze posoudit. Do této kategorie patří například Aqualung Pelagic Z+ nebo ScubaPro se svým algoritmem ZHL ADT.

Teoreticky, pokud výrobce aplikuje ZHL algoritmus s gradient faktory, pak bychom měli být v buddy týmu schopni zadat stejné nastavení konzervatismu a očekávat, že jsme schopni s přístrojem jiné značky potápět podobný profil jako kolega. Bohužel někteří výrobci rekreačních počítačů vzali otěže do svých rukou a snaží se uživateli „pomoct“ a gradient faktory schovali do nastavení několika úrovní konzervatismu. Bohužel tyto (v podstatě) sady gradient faktorů nebývají zdokumentovány v manuálu a pokud je chce uživatel zjistit, musí kontaktovat technickou podporu výrobce. Mezi výrobci jsou však rozdíly nejen ve výchozích hodnotách, ale i v sadách nastavitelných hodnot. Zde uveďme několik příkladů formou zápisu gradient faktor low/gradient faktor high (GFlow/GFhigh).

Shearwater Peregrine

Nastavení Gradient faktory
Low 45/95
Med 40/85
High 35/75

 

Aqualung i330r

Nastavení Gradient faktory
Off 90/90
More 35/85
Most 35/70

 

SeacSub (Získáno od technické podpory výrobce)

Nastavení Gradient faktory
L0 85/85
L1 80/80
L2 75/75
L3 70/70
L4 65/65
L5 60/60

 

Ratio iX3M 2

Nastavení Gradient faktory
0 93/93
1 90/90
2 80/80
3 75/75
4 50/85
5 45/80

 

Pokud se soustředíme pouze na výchozí hodnoty, pak mezi nimi najdeme samozřejmě podobně velký rozptyl jednotlivých hodnot. Opět pro ukázku přikládám seznam výchozích hodnot některých běžných výrobců. Shearwater má rozdílné výchozí hodnoty podle cílové skupiny modelu, proto je v tabulce uveden 2x. Pro ostatní výrobce platí stejné výchozí hodnoty pro všechny modely. Pokud výrobce poskytuje pouze některé modely se ZHL algoritmem, pak je uvedeno v poznámce, o který model se jedná.

 

Výrobce GFLow GFHigh Poznámka
DiveSoft 30 70  
ShearWater 30 70 Tech mode
OSTC 30 85  
Atmos 40 85  
ShearWater 40 85 Rec mode (Peregrine)
Mares 85 85 Jen model Genius
SeacSub 85 85  
Aqualung 90 90 Jen model i330r
Ratio Computers 93 93  

 Výchozí hodnoty gradientů – seřazeno od nejpřísnějšího (nejkonzervativnějšího)

 

V podstatě lze rozdělit výrobce do dvou skupin. Jedni se pokusili použít pro GFlow i pro GFhigh stejné hodnoty. Tito výrobci buď nepochopili význam gradient faktorů nebo neuznávají hluboké zastávky, jinak by zvolili GFlow nižší. Do druhé skupiny lze zařadit výrobce, kteří definují vlastní skupiny gradientů, kde GFlow je mnohem nižší než GFhigh. Mezi těmito jsou prakticky všichni hlavní výrobci technických přístrojů Divesoft, Shearwater a OSTC. Dále bych rád poukázal na to, že ne vždy lze považovat výchozí hodnoty za dostatečně bezpečné (Aqualung, Ratio computres). I toto dokládá, že nelze přístroj pouze vybalit z krabice a rovnou s ním skočit do vody, ale je nutné se s ním vždy předem důkladně seznámit.

Nicméně se může stát, že plán ponoru se může u různých výrobců lišit i při shodně zadaných nastaveních (viz. také Why is Bühlmann not like Bühlmann). Toto ovlivňují především:

  • Zaokrouhlování a přesnost, se kterou jsou nasycení tkání a ostatní fyzikální veličiny počítány.
  • Zjednodušení fyzikálního modelu (výstupová a sestupová rychlost, salinita, nadmořská výška, vliv vodní páry v těle, vliv teploty, stlačitelnost plynů apod.).
  • Rozdílné pochopení algoritmu (kdy lze začít stoupat, kdy přepnout směs, jak určit maximální hloubku pro odvození první zastávky apod.).

 

Závěr

Kupujte pouze takový přístroj, který umožňuje nastavit vlastní (přesné) hodnoty gradient faktorů, případně obsahuje takové rozsahy hodnot, které vám vyhovují. Vždy ověřte výchozí nastavení konzervatismu na nově zakoupeném přístroji.

 

 

autor: Jiří Pokorný