Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Vzorové stanovy klubu SČP

Základní doporučení a zásady

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 11.01.1999)
Uvedená doporučení a zásady pro činnost vychází ze svazových stanov a měla by být zásadním návodem pro klub a jeho funkcionáře pro organizování činnosti a řízení klubu. Každý registrovaný klub by měl proto mít svojí členskou schůzí schválena určitá pravidla (vnitřní stanovy klubu) pro svoji činnost, ze kterých bude zřejmé, kdo a jaké povinnosti a práva v klubu má, kdo má jaká a v jakém rozsahu určitá oprávnění a zodpovědnost při činnosti klubu. Definování těchto pravidel je i nezbytným předpokladem pro zaregistrování nově vzniklého klubu ve svazu.

Nemo 4/98, text zveřejněn se souhlasem vydavatele


Každý klub, i když mu právní subjektivitu udělil Svaz českých potápěčů, musí mít své stanovy. Jelikož presidium SČP si bylo vědomo, že řada klubů uvažuje o změně stanov a řada nových klubů vzniká, byly vydány stanovy vzorové. Mimochodem - podle nových pravidel musí být platné stanovy založeny ve sbírce listin v centrální evidenci klubů.

Text stanov má sloužit jako metodický návod, nikoli jako závazný text. Nemohu, než vřele doporučit, před zpracováním konečné verze stanov podrobně probrat text bod po bodu a změnit ty body, které plně nevyhovují názoru členů klubu. Samozřejmě je také třeba doplnit body další, které ošetří klubová specifika. Uvědomte si prosím, že smlouvy (a stanovy jsou smlouvou svého druhu) se uzavírají pro chvíle, kdy něco nefunguje, kdy dojde ke sporům. Potom může čárka ve větě rozhodnout o tom, komu například při zániku klubu připadne majetek.

Z výše uvedených důvodů je třeba text dále zpracovat, na což není klasická forma presentace na webu ideální. Raději proto text přikládám ve formě dokumentu ve formátu textového edtoru MS Word.

Stáhněte si vzorové stanovy klubu.

Poznámka: text nebyl nijak typograficky ani gramaticky upravován, je přímo převzat z Nema 4/98.

autor: Sládek Tomáš