Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Dokumenty

Oficiální dokumenty, které mají vztah k potápěčské činnosti

časové třídění

ČSS

Směrnice

Bezpečnostní směrnice pro speleologickou činnost (PDF)Vydaná Českou speleologickou společností v roce 2002
Výcviková směrnice pro speleopotápění (PDF)Vydaná Českou speleologickou společností v roce 2003

Dokumenty ČSHLM

Doporučené vyšetření potápěčů Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny 1.9.2011
Doporučený postup diagnostiky a léčby potápěčské dekompresní nehodyČeská společnost hyperbarické a letecké medicíny 1.9.2011

HDS ČR

Stanovy Společnosti pro historii potápění ČR (PDF)registrované Ministerstvem vnitra dne 10.6.2008

Návody

SČP a SPČR

Evidence

Rejstřík klubů a členůSpojená evidence SČP a SPMS spravovaná SPČR
Vzorové stanovy klubu SČPZákladní doporučení a zásady

Finance

Dotace SČPPravidla pro rozdělování dotací prezídiem SČP

Směrnice

Bezpečnostní směrnice SPČR 1997Bezpečnostní směrnice SPČR platné od 1.1.1997
Bezpečnostní směrnice SPČR 2003 (PDF)Bezpečnostní směrnice SČP platné od 1.1.2003
Bezpečnostní směrnice SPČR 2016 (PDF)Bezpečnostní směrnice SPČR platné od 1.1.2016
Komentář k BS SPČR 2003Osobní názor Zdeňka Šraiera na nedostatky BS
Výcvikové směrnice SPČR 1997Výcvikové směrnice SPČR platné od 1.1.1997
Výcvikové směrnice SPČR 2003 (PDF)Výcvikové směrnice SČP platné od 1.1.2003
Výcvikové směrnice SPČR 2006 (PDF)Výcvikové směrnice SČP platné od 1.1.2006
Výcvikové směrnice SPČR 2016 (PDF)Výcvikové směrnice SPČR platné od 1.1.2016
ERD - Extended Range Divingdokument výcvikové komise SPČR, subkomise Technické potápění

Stanovy

Stanovy SČPStanovy ve znění registrovaném dne 28.5.97
Návrh stanov SČPjsme v PK Praha toho názoru, že SČP by měl projít zásadnější obměnou

Zprávy

Knihovna potápěčské literaturystatut a výpůjční řád
Otevřený dopisklubu Mersores Pragenses prezidiu SČP z 3.3.2003
Zpráva revizní komise SČPtak, jak zazněla na zemské konferenci 16.11.2002

Zahraniční organizace

Stanovy CMASPřeklad stanov CMAS, jak jej šíří SČP

Zákony

Bulharsko

Chorvatsko

Chorvatsko zrušilo iskazniceVlada Republike Hrvatske, broj 2694
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnostioriginál z chorvatské sbírky zákonů platný od února 2003
Předpisy pro výuku potápění v Chorvatskuzákon platný od 24.10.2000 - neověřený překlad
Předpisy pro dovoz věcí do Chorvatskainformace z chorvatského velvyslanectví z 28.6.2000
Předpisy pro podvodní činnosti v Chorvatskuzákon platný od 17.5.1999 - neověřený překlad
Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnostioriginál z chorvatské sbírky zákonů NN 47/1999
Souhrn předpisů pro potápění v Chorvatskustarší shrnutí důležitých předpisů

Lodě, plavba a voda

Plavební vyhláška SPS 1/2002ze dne 21.6.2002 (úpravy plavbního řádu - vztah k potápění)
Řád plavební bezpečnosti ČRŘád plavební bezpečnosti vydaný vyhláškou 344/1991 Sb.
Vodní zákonZákon o vodách ve znění k 1.1.2003
Vyhláška ministerstva dopravy a spojůze dne 10.6.2002 (plavba plavidel se spalovacími motory)

Lov a sběr

Harpuny a zákony v ČRVýtah z několika zákonů, které se týkají používání harpun.
Zákon o rybářství (PDF)jsou s námi u vody a občas si myslí, že je jejich...

Podnikání v potápění

Bezpečnost plynových zařízenívyhláška 21/1979 Sb. ČÚBP

Přeprava a clo

Úmluva o dočasném použitímezinárodní smlouva Sb.m.s. 33/2000, týkající se například dovozu kompresorů
Waršavská úmluva (PDF)Pravidla pro přepravu osob a věcí, dle Haagského a Montrealského protokolu
Zákon o obchodování s ohroženými druhy (PDF)zákon byl podmínkou k přistoupení k zákazu lovu velryb

Řecko

Řecko - pravidla potápěnípodle dokumentů řecké Národní turistické organizace z roku 2005
časové třídění