Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

GUE Valve Drill

neboli v-drill, nácvik práce s ventily

autor: Jan Špalek  (publikováno: 07.01.2010)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier

Většina potápěčů používajících dvojče ví, že by si měla dosáhnout na ventily, aby je v případě potřeby mohla zavřít či otevřít. K procvičování této dovednosti slouží tzv. valve drill (valve = angl. ventil, drill = nácvik) či zkráceně v-drill. Rozhodl jsem se podrobněji popsat aktuální a jedinou verzi organizace GUE pro dvojče, která platí mimochodem již od listopadu 2006. Důvodem je strohost, zastaralost či neúplnost popisů přístupných na českém internetu.

Podstatou GUE potápění je DIR potápění, a to naopak je potápění týmové. Každý drill je tedy týmovou záležitostí. Jeden potápěč drill provádí, druhý ho kontroluje. Potápěči jsou k sobě čelem a po celou dobu drillu se dívají navzájem do očí, pokud je přítomen třetí v týmu, je bokem do "T". Oba kontrolující potápěči slouží cvičícímu jako orientační body pro udržování hloubky, a jsou připraveni kdykoli upozornit cvičícího na chybu (např. stoupání, klesání, přehmat), popř. mu poskytnout dlouhou hadici. Vše se provádí v trimu (vodorovná poloha ve vodě, tj. ideálně 0°), bez zbytečných pohybů nohama i rukama a de facto na místě. Cvičící provádí drill, ale to neznamená, že zapomene na okolí. Může se stát, že přihlížející buddy bude mít skutečné problémy, a proto musí mít cvičící neustále nejen přehled o sobě samém, ale i o buddym a okolním prostředí. Tempo drillu je volné. Pokud nemám pocit, že jsem zpomalený film, tak jsem příliš rychlý. Časově by to zpočátku mělo odpovídat 2:30 - 3:00 minutám. S praxí přichází i o něco rychlejší tempo, avšak nikdy to nejsou závody v rychlosti!

Pozn.: GUE v-drill je samozřejmě určen pro DIR konfiguraci výstroje, tj. propojené dvojče s izolátorem, primární regulátor (s psí karabinou) na dlouhé hadici a pravém postu2, záložní regulátor zavěšený na krku a připojený k levému postu2, hlavní světlo na goodmanově ručce na hřbetě levé ruky a d-kroužek ve správné výšce na ramenních popruzích postroje.

Valve drill

 1. Signalizovat rukou "ty" se "dívej" na "mě" jak budu dělat "v-drill"1, počká se až se buddy/tým přesune do vhodné pozice a až pak se pokračuje.
 2. Sprcha záložního regulátoru se stiskne, abychom si mohli být jisti, že nám bude dávat plyn - levou rukou.
 3. Zavřít pravý post2 přičemž signalizujeme světlem "pozor"3 - a to tak, aby to viděl celý tým.
 4. Vydýchat dlouhou hadici, čímž ověříme zavřenost pravého postu.
 5. Přechod na záložní regulátor na krku, levou rukou. Hlavní regulátor nejprve vyjmeme pravou rukou - nevypliváváme ho!
 6. Přicvaknout psí karabinou dlouhou hadici k pravému prsnímu d-kroužku, a to pravou rukou bez použití zraku. Přicvaknutí zajišťuje, že si můžeme být zcela jisti, kde regulátor najdeme.
 7. Otevřít pravý post2
 8. Sprcha4 primárního regulátoru se stiskne k ověření otevřenosti postu.
 9. Odcvaknout4 psí karabinu dlouhé hadice pravou rukou bez použití zraku.
 10. Přechod na dlouhou hadici, přičemž pravá ruka vede regulátor obrácený náustkem dolů směrem k ústům a levá vyjímá záložní z úst, tj. záložku nevypliváváme! Dokud nedýcháme z dlouhé hadice, levá ruka záložku stále drží.
 11. Zavřít izolátor se světelnou signalizací "pozor"3, levou či pravou rukou. Po zavření je vhodnější dát ruku před sebe, aby bylo pro buddyho patrné, že je izolátor zavřen.
 12. Otevřít izolátor
 13. Předat světlo do pravé ruky, která ho drží za hlavu a svítí před sebe, tzv. dočasně. Pokud bychom ho nechali na levé ruce, signalizovali bychom příliš rychle a mimo směr našeho týmu.
 14. Zavřít levý post2 siganlizujíce pohybem světla "pozor"3.
 15. Sprcha záložního regulátoru se drží stisknutá, dokud bude dávat plyn - k ověření zavřenosti levého postu, levou rukou.
 16. Otevřít levý post2
 17. Sprcha záložního regulátoru, abychom ověřili, že je post otevřený, levou rukou.
 18. Přehození světla na hřbet levé ruky.
 19. Flow check kontrola otevřenosti všech točítek zprava doleva, při kontrole levého postu světlo drženo "dočasně" pravou rukou. Kohoutky mají být podle standardů otevřeny zcela. GUE potápěč, který přesto vrátí točítko o kousek zpět není výjimkou. Izolátor nechá však vždy zcela otevřený.
 20. Signál "OK" světlem či rukou. Tým odpovídá.

1) signál pro "v-drill" vypadá stejně jako pohyb pravé ruky při zavírání/otevírání ventilu, zpravidla se dělá vpravo vedle hlavy směrem ke kohoutkům
2) pravý post se nachází za pravou rukou, levý post za levou rukou
3) volný, nepříliš rychlý pohyb světlem ze strany do strany, jehož účelem je získat pozornost. Světlem signalizujeme vždy, když točítko zavíráme. Při otevírání nesignalizujeme.
4) bod č. 8 lze prohodit podle osobních preferencí s bodem č. 9

V-drill slouží pro nácvik otevírání/zavírání kohoutků - činnost nám má přejít do podvědomí, proces zautomatizovat. Cílem drillu není zachránit maximum unikajícího plynu. Tím se nemusíme stresovat - DIR tým má ponor vždy předem naplánovaný a plynu dostatek i pro případ nouze. Např. v týmu o dvou potápěčích máme dostatek plynu i pro případ ztráty veškerého plynu jednoho z potápěčů, a to bez ohledu na to, jestli jsme ve 20 metrech volné vody či skútrujeme hluboko v jeskyni. Pokud si v praxi všimnu, že mi ucházejí bubliny z levého postu, tak zavřu samozřejmě přímo levý post. Pro řešení situací závad "ventilů" jsou vypracovány postupy, které zahrnují opravitelné a neopravitelné závady i jejich řešení v týmu. Skvělou příručkou je několika málo stránková práce "Rozpoznání závad ventilů a jejich řešení" (Valve Failure Identification and Resolution, Dan MacKay, GUE 2008).

V-drill si lze zpočátku přepsat do wetnotes a drill nacvičovat např. před ponorem vsedě na suchu. Sekvenci si lze v hlavě promítat kdekoli a kdykoli máme čas a náladu, např. v MHD či při nudné přednášce ve škole.

Vybral jsem několik videí v-drillu. Ani jedno není bohužel perfektní, ale jako ukázka jsou dostačující:

Špalek ( )

autor: Jan Špalek
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier