Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Mechovka

Záhada neznámého slizu vyluštěna

autor: Adam Petrusek, Koubek Karel Týn  (publikováno: 07.11.2006)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek

Rostlina nebo houba? Zvíře! Poněkud překvapivý závěr přineslo pátrání po identitě rosolu, který se v září hromadil na česlicích vodní elektrárny v Týně nad Vltavou. Viz Karel Koubek: Neznámý sliz, Strany potápěčské 9/2006.

Neznámý sliz na snímcích je ve skutečnosti živočich, mechovka Pectinatella magnifica. U nás je nepůvodním druhem, pochází ze Severní Ameriky, poprvé se ve Vltavě objevila v 50. letech 20. století a pak byla hlášena ještě z několika dalších míst. Pak vymizela (nebo o ní alespoň nebyly žádné zprávy) a znovu se u nás objevila až v posledních letech na Třeboňsku. Více o tomto zajímavém druhu se můžete dočíst v loňském čísle časopisu Živa (Šetlíková a kol.: Nepůvodní druh mechovky na Třeboňsku, Živa 4/2005).

Mechovky (Bryozoa) jsou zajímavým, ale málo známým kmenem živočichů. "Koule slizu" jsou ve skutečnosti kolonie, jednotliví jedinci mechovky jsou jen asi milimetr velcí a na první pohled se trochu podobají drobným polypům korálů. Do volné vody vysouvají věnce drobných chapadélek, kterými filtrují potravu - živí se totiž řasami či drobnými organickými částicemi unášenými vodou. Přes zimu sladkovodní mechovky v mírném pásu obvykle umírají, přezimují jen jejich klidová stádia, tzv. statoblasty. Ty si lze představit jako jakási "živočišná semínka", z nichž na jaře vypučí nový jedinec, který díky nepohlavnímu rozmnožování rychle založí novou velkou kolonii.

Sladkovodní mechovky jsou málo početná skupina, mnohem častěji se s mechovkami potápěči setkávají v mořích. Naprostá většina z nich sice uniká pozornosti, ale existují i nápadné druhy s koloniemi inkrustovanými uhličitanem vápenatým, připomínající korály nebo fantastické kamenné krajky (tzv. Neptunova krajka).


autor: Adam Petrusek, Koubek Karel Týn
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek