Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Lodní tonáž

měření velikosti lodi

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 13.09.2010)

O mohutnosti lodi, která nás zajímá hlavně u vraků, je možno si udělat představu z celkové délky a tonáže. Celková délka (length over all - délka přes všechno) i délka ve vodorysce (waterline lenght) jsou zřejmé údaje. Zato tonáží je hned několik.

Brutto rejstříková tonáž (Gross register tonnage)

Hrubá rejstříková tonáž je celková kapacita (objem) všech uzavřených prostor na lodi s výjimkami, jako např. ubikace posádky. 100 kubických stop vzduchu (2.83 m3) v lodi odpovídá jedné brutto registrované tuně (brt). Nejběžnější způsob vyjádření tonáže - když se neuvede nic jiného, obvykle se "tonáží" myslí právě údaj vyjádřený v brt. Občas je i tento objem nesprávně nazýván výtlakem.

Brutto tonáž (Gross tonnage)

V roce 1994 plně nahradila brutto rejstříkovou tonáž. Je funkcí celkového objemu lodi uzavřeného vnějším povrchem - od kýlu po komín. Vychází vždy menší, než Gross register tonnage. Dvojnásobný objem neznamená dvojnásobnou tonáž, vztah je složitější:
GT=K×V, kde V je objem v m3 a K je korekce na velikost lodi:
K=0,2+0.02.log10V

Od brutto tonáže se odvíjí většina regulací a poplatků.

Čistá rejstříková tonáž (Net register tonnage)

Čistá rejstříková tonáž je kapacita (objem) prostoru používaného pro náklad nebo pasažéry představující výdělečný potenciál lodi. 100 kubických stop vzduchu (2.83 m3) v lodi odpovídá jedné tuně (nrt).

Od čisté rejstříkové tonáže se odvíjí poplatek za právo plout pod vlajkou ČR.

Čistá tonáž (Net tonnage)

V roce 1994 měla plně nahradit čistou rejstříkovou tonáž. Je funkcí objemu používaného pro náklad nebo pasažéry.

Výtlak (Displacement tonnage)

Výtlak je celková hmotnost lodi a všeho na palubě, včetně nákladu, paliva a pasažérů.

Standardní výtlak (Standard displacement tonnage)

Standardní výtlak je celková hmotnost lodi a všeho na palubě kromě uhlí a dalšího paliva. Využívá se především k vyjádření tonáže válečných lodí.

Tonáž mrtvého inventáře (Deadweight tonnage)

Tonáž mrtvého inventáře je hmotnost nákladu, paliva a pasažérů, který obchodní loď nese, když je naložena na svoji kapacitu. Ta se rovná výtlaku lodi mínus hmotnost lodi samotné.

Hmotnost lodi (Lightweight tonnage)

Hmotnost lodi samotné - trupu, strojního vybavení a výstroje; bez paliva, vody, nákladu, posádky.

autor: Sládek Tomáš