Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Celková otrava kyslíkem

jak se udusit i při dýchání čistého kyslíku

autor: Kašpar Václav  (publikováno: 19.05.1998)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek

S používáním Nitroxu a čistého kyslíku pro dekompresi se v potápěčské praxi se setkáváme s jevem, nazývaným celková otrava organismu kyslíkem (Whole Body Oxygen Toxicity). Někdy je tento jev označován jako dlouhodobá (chronická) otrava kyslíkem, pulmonární toxicita či Lorrain Smithův efekt. Na rozdíl od akutní otravy centrálního nervového systému (CNS Oxygen Toxicity, Paul Bertův efekt), která ohrožuje potápěče formou záchvatů, je důsledkem této otravy efektivní ztráta účinné plochy plic a může končit až smrtí. Limity a postupy, které je třeba dodržet, aby celková otrava kyslíkem nenastala, jsou celkem známé a není účelné je zde podrobně rozvádět (zájemce odkazuji na Diving Manual NOAA a většinu literatury o Nitroxu).

Dlouho jsem hledal něco o mechanismu vzniku celkové otravy kyslíkem, až mi nějaké moudro poskytl Vašek Kašpar.


Alveolární hyperoxie (nadměrný přísun O2 do sklípků plicních) vede ke vaskonstrikci (stažení plicních cév = zmenšení průsvitu), ke snížení krevního průtoku vlásečnicemi ve stěnách sklípků a to celé vede k poškození alveolárních buněk, což následně vede ke zvýšení propustnosti těchto buněk a k plicnímu edému (= alveolárnímu otoku).

Poškození alveolárních buněk a otok vedou k deficitu surfaktantu (surfaktant = látka bílkovinné povahy, tvořící se v plicích a snižující povahové napětí, čímž se sklípky udržují rozepjaté. Pozn. – tvoří se až v závěrečných fázích těhotenství, takže nedonošenci často zmírají na udušení (asfyxie), protože se jim ty sklípky nerozvinou ani při umělé ventilaci a dodávce umělého surfaktantu; hrají zde roli pak ještě šokové změny). To celé pak vede k alveolární nestabilitě (myšleno tedy celkové nedostatečnosti, kdy všechny děje v alveolách selhávají = průtok krve, výměna plynů, poškození buněk) a to vede k hypoxemii (k nedostatečnému sycení tkání a orgánů O2) a k vzestupu kyselých metabolitů v krvi (= pokles pH, acidóza) a to vede k dušení až udušení (asfyxie = udušení).

Schéma mechahnismu celkové toxicity

Vysvětlivky:
Hypoxemie - snížené množství kyslíku v krvi
Acidosa - zvýšené množství kyselých látek v krvi

autor: Kašpar Václav
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek