Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Setkání potápěčských lékařů

Holetín, 13.-15.října 2006

autor: Pudil Radek, Pavel Macura  (publikováno: 10.11.2006)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier

Pěkné prostředí holetínské základny Klubu sportovního potápění C21 Hradec Králové stalo místem konání již 5.ročníku semináře potápěčské medicíny. Akci pořádala Lékařská komise Svazu potápěčů České republiky a I.interní klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové ve spolupráci s Asociací profesionálních potápěčů a společností DAN Europe.

Vzhledem k tomu, že i v České republice se potápění stává stále častěji provozovanou aktivitou vyplňující volný čas, stoupá také zájem mnoha potápěčů a lékařů o otázky související se zdravotní problematikou potápění. Na prvním místě jsou to otázky tzv. "fitness to dive", tedy posuzování zdravotní způsobilosti ke sportovnímu potápění nejenom ve vztahu k aktuální fyzické kondici potápěče, ale také spolu s rozšiřujícím se okruhem populace věnující se této krásné činnosti i otázka způsobilosti k potápění u lidí ve vyšších věkových kategoriích či s přítomností již nějakého chronického onemocnění. Pozornost vybudila otázka managementu potápěčské nehody.

Úvodní přednášku MUDr. Pavel Macura věnoval metodice vyšetřování potápěčů z povolání s důrazem na rozbor významu vyšetření jednotlivých orgánových soustav. Byla zde připomenuta nutnost soustavného sledování této skupiny potápěčů specializovaným lékařem, která probíhá za spolupráce s příslušnými specialisty jednotlivých lékařských podoborů.

Pozornost vzbudilo sdělení věnované otázce perzistentního foramen ovale (PFO) a defektu septa síní a potápění, kdy MUDr. Tomáš Honěk připomenul některá epidemiologická data výskytu komunikace mezi síněmi (ať již v podobě perzistentního foramen ovale, jehož výskyt v populaci kolísá podle různých sestav od 11 do25%, či vlastního defektu septa síní, který je hemodynamicky významnější a naštěstí v populaci podstatně méně častější). Připomenul také velikost rizika, které pro potápěče jednotlivé patologické nálezy mají, je to především podstatně větší riziko přestupu mikrobublin do levostranných srdečních oddílů při potápění. MUDr. Arnošt Růžička se ve své přehledné přednášce zaměřil na zdravotní problematiku potápění s dýchacími směsmi.

MUDr. Alena Svobodová se ve svém sdělení věnovala problematice tzv.potápěčského (diving) reflexu, tedy jednoho z druhů odpovědi organizmu na ponoření obličeje do chladné vody. Metodika testování je jednoduchá a její výpověď může mít pro potápěče při správném provedení velký praktický význam. Je otázkou, zda by neměl být zařazen do metodiky vyšetření adeptů potápění.

MUDr. Radek Pudil, Ph.D. se ve svém sdělení zaměřil na změny hemodynamiky v souvislosti s potápěním. V přehledné přednášce připomenul změny velikosti a funkce srdečních oddílů, odpověď krevního tlaku a srdeční frekvence vyvolané ponorem. Ukazuje se, že tyto změny mohou mít velký význam i pro rozvoj komplikací (DCS) s různě velikou komunikací (tedy PFO) mezi oběma síněmi.

MUDr. Vilma Vaňurová se spoluautory se ve svém sdělení zaměřila na zdravotní aspekty potápění v dětském věku. Na základě svých praktických zkušeností a zkušeností, které získala v zahraničí připomenula některé odlišnosti fyziologie dětského věku se zřetelem na potápění, některá specifická úskalí potápěčského výcviku vyplývající z odlišnosti fyzických i psychických vlastností dítěte.

Přednáškovou část ukončila sdělení MUDr. Pavla Macury zaměřená na potápěčské nehody a jejich management.

Po odborné stránce proběhl seminář za velkého zájmu zúčastněných, který přesahoval daleko i dobu vyměřenou diskusi k jednotlivým přednáškám. Seminář přinesl nejenom sdělení vycházející z literárních rešerší, ale především také zkušeností lékařů zabývajících se zdravotní problematikou potápění i vlastním výzkumem v této oblasti.

Pozn. red.: Jedním z výsledků tohoto semináře je také myšlenka vytvoření seznamu lékařů obeznámených s potápěčskou tématikou. Tento seznam najdete na Stranách potápěčských v kontaktech a je už nyní k dispozici všem uživatelům. Věřím, že se bude postupně rozrůstat a napomůže rozvoji bezpečného potápění.

Na závěr je třeba zmínit několik ne nevýznamných poznámek. Celý seminář probíhal v klidné atmosféře ve velice příjemném prostředí výcvikového střediska Klubu sportovního potápění C21 za zajištění všech potřeb členy hradeckého klubu, především i díky výborné kuchyni a zázemí, které zajišťovali manželé Studýnkovi a sl. Martina Kutíková. Celkově vydařená akce byla provázena pěkným počasím a velmi dobrou viditelností klubového lomu, který zlákal účastníky semináře k příjemnému potápění.

autor: Pudil Radek, Pavel Macura
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier