Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Setkání potápěčských lékařů

Holetín 16. - 18. dubna 2004

autor: Pavel Macura  (publikováno: 10.05.2004)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek

Třetí ročník se uskutečnil za podpory Lékařské komise Svazu potápěčů ČR, Sdružení podnikatelů, školitelů a pracovníků v komerčním potápění, KSP C 21 Hradec Králové a Ambulance potápěčské a námořní medicíny. Setkání se účastnilo 22 lékařů, převážně aktivních potápěčů a zástupci Svazu potápěčů.

MUDr. Pavel Macura seznámil přítomné se svými zkušenostmi ze zdravotních prohlídek profesních potápěčů podle doporučení European Diving Technology Committee (EDTC), jehož je členem. Zdůraznil vhodnost užívání standardů EDTC, které se mu v praxi osvědčují. Dále vysvětlil problematiku zdravotního zabezpečení profesionálních potápěčských akcí.

V přednáškách MUDr. M. Šercla z RTG kliniky FN Hradec Králové a Doc. MUDr. R. Pudila z II. interní kliniky FN v Hradci Králové byla velice podrobně včetně videozáznamů probrána kardiologická problematika otevřeného oválného otvoru v srdeční přepážce (patent foramen ovale - PFO). Bylo přijato následující doporučení: u potápěče, který prodělal dekompresní nemoc bez porušení obecných pravidel správně prováděné dekomprese, provést kontrastní TEE vyšetření srdce k vyloučení PFO. U potápěče s PFO doporučeno, pokud se rozhodne pokračovat v potápění, k minimalizaci rizika dekompresní nemoci:

U potápěče bez PFO provést další vyšetření, resp. vyloučit další možnosti arterio-venózního zkratu a minimalizovat sycení tkání dusíkem.

MUDr. Arnošt Růžička a MUDr. Štěpán Novotný ve svých sděleních demonstrovali případy potápěčských nehod. Bylo zdůrazněno, že i při dodržení správného dekompresního postupu může dojít k výskytu dekompresní nemoci. Tato reálná možnost je mnohdy i zkušenými potápěči opomíjena.

Tato důrazná připomínka vyplynula i z kazuistiky potápěčské nehody, kterou demonstroval předseda výcvikové komise SPČR Ing. Milan Nachtigal. Jednalo se o nehodu, při které hrála významnou roli kombinace změny nadmořské výšky a potápění v termální vodě Hévízu. Ponory absolvovalo 10 potápěčů dle zásad správné potápěčské praxe a jen u ženy, která byla předtím ve vysoké nadmořské výšce došlo k výskytu DN.

Prezident SČP Ing. Oldřich Lukš zdůraznil nutnost dodržovat zásady bezpečného potápění a seznámil přítomné se zkušenostmi ze své praxe soudního znalce v oboru potápěčská a dýchací technika. Vyzval účastníky ke užší spolupráci při řešení forenzní problematiky, jako např. při sekcích apod.

MUDr. Jiří Růžička z barokomory FN Plzeň seznámil přítomné s přípravou koncepce nově vzniklého medicínského oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie a vyzval přítomné spolu s písemnou výzvou ke spolupráci od předsedkyně zdravotního a sociálního výboru paní MUDr. Doc. Emmerové k zvážení složení kvalifikační atestace. Samozřejmou součástí nově legislativně uznaného oboru je i potápěčská medicína. Význam akce byl podtržen i kreditací body České lékařské komory.

Celé akci přálo i pěkné počasí a protože k teorii patří i potápěčská praxe, tak někteří účastníci využili možnosti se ponořit k nově instalovanému kesonu v nádherném prostředí lomu v Holetíně.

Příští ročník neformálního semináře potápěčské medicíny se bude konat v dubnu 2005.

autor: Pavel Macura
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek