Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Boj mezi potápěčem a osminožkou

1.1.1905 Nové Illustované Listy, Číslo I., ročník XII.

autor: Černík David  (publikováno: 09.10.2006)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek
Dobová ilustrace

Ačkoli není posud zjištěno, žijí-li mořští hadi, tož přece jest jisto, že se v hlubinách moře skrývají rozličné obludy. V přístavě u Kapského Města v Africe nabyl potápěč přístavní správy, Palmer, strašlivou zkušenost, s obrovskou osminožkou. Palmer spustil se nedávno 35 stop pod vodu. Náhle vynořilo se za ním rámě osminožky, jež se pevně nohy potápěčovy chopilo, a než se nadál objalo druhé rámě obludy potápěčovu ruku. Hned se to celé zvíře ze svého úkrytu vytáhlo a všemi svými spáry potápěče obklíčilo. Palmer neměl u sebe nože a nemohl se tudíž brániti. Na štěstí však nepozbyl duchapřítomnosti a na dané znamení mužové nad hladinou u lana čekající vytáhli jej nahoru. Když se octl nad vodou byl blízek mdloby, neboť zvíře jej neustále pevně svíralo a muselo s ním vtaženo býti do loďky, kdež jednotlivá chňapadla obludy musela býti noži a sekerami s těla potápěčova odstraněna. Když bylo zvíře roztaženo měřilo od chňapadla ke chňapadlu 11,5 stopy.


Za podívání stojí i dobový kontext zprávy, podívejte se na celé stránky (otevřete poklepáním na náhled).

Strana 12   Strana 14
autor: Černík David
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek