Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Fláje

Detail lokality

Parametry lokality
Stát
Typ
Sladká - přehrada
Nadm. výška
731 m.n.m
Max. hloubka
30 m
Statistické údaje
Průměrná viditelnost
1 m (v hloubce)
Hodnocení lokality
nehodnoceno
(hodnotilo 0 potápěčů)
Průměrné teploty vody v hloubce po měsících
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
- - - - - - - - - - - -
Obrázky lokality
Pohled na přehradní nádrž - obrázek poslal Kocourek Aleš
Popis lokality Vodní dílo na Flájském potoce bylo vybudováno v letech 1951–1964 podnikem Vodní stavby s.p., Sezimovo Ústí. V roce 1960 bylo uvedeno do provozu. Celková zatopená plocha činí 153 ha. Betonová hráz, dlouhá 459 m, ční úctyhodných 50 m nad terénem.  
 
Účelem VD Fláje je především akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, akumulace vody pro kompenzaci do Bílého potoka, zajištění minimálního průtoku ve Flájském potoce v profilu limnigrafu Český Jiřetín a snížení povodňových průtoků na Flájském potoce a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi. 
 
Dalšími účely jsou energetické využití vodárenských odběrů špičkovou vodní elektrárnou Meziboří o výkonu 2 × 4 MW a energetické využití minimálního odtoku MVE o výkonu 16 kW. 
 
Přehrada je zařazena mezi kulturní památky ČR.  
 
V místě vodního díla byla kdysi ves, pojmenována snad podle potoka Fleyh (německy dnes Flöha), nad jehož horním tokem ležela. Jméno má zřejmě neslovanský původ a vyskytovalo se v minulosti v tvarech: Flew, fflagie, ffley, Fleja, Fleyh.  
 
První písemná zmínka o Flájích pochází z roku 1346 a souvisí s existencí kostela a fary, náležející k míšeňské diecézi a vikariátu se sídlem ve Freiberku. Ve Flájích stál dřevěný roubený kostel na kamenné podezdívce, zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Byla to jednolodní stavba s trojbokým presbytářem a předsíňkou na jižní straně. V jádře se snad jednalo o původní evangelický kostelík s pozdějšími úpravami v letech 1667 - 1670, jak již bylo dříve zmíněno. Z jeho zařízení lze jmenovat mj. gotickou sochu Piety z doby po roce 1450 či pozdně gotickou Kalvárii (kolem roku 1500). Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele, jako významná památka lidové architektury, byl při likvidaci obce přemístěn do Českého Jiřetína a v roce 1995 bylo dokončeno jeho restaurování. 
 
Obec Fláje zanikla v letech 1958 - 1960 v souvislosti s výstavbou stejnojmenné vodní nádrže.  
 
VD Fláje je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Přez hráz a kolem nádrže vede silnice. Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně, tzn. přístup do blízkosti vodní hladiny, je pro veřejnost zakázán! 
 
V únoru 97 proběhl ponor na základě zvláštního povolení. Led u hráze 55 cm silný, viditelnost metr a méně.
Vloženo 28.08.2000. Údaje naposledy změněny dne 27.08.2010
Stavy lokality Bohužel žádné hlášení stavu lokality nemáme k dispozici.
Mapka
Blízké lokality Stát Typ Kudy tam
Braňanská pískovna Česko Sladká - pískovna 18 km / 158°
Chomutov - Kamencové jezero Česko Sladká - jezero 27 km / 206°
Jezero Most (Důl Ležáky) Česko Sladká - šachta 17 km / 166°
Lahošť - Vápenka Česko Sladká - lom 15 km / 119°
Litvínov - důl Klement Česko Sladká - šachta 10 km / 156°
Oldřichov - Barbora Česko Sladká - šachta 13 km / 114°
Oldřichov - Otakar Česko Sladká - šachta 12 km / 110°
Světec-Márinka Česko Sladká - šachta 20 km / 129°
Vodní nádrž Matylda Česko Sladká - jezero 18 km / 174°