Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

ČSN EN 14153-1

1. kvalifikační stupeň - Potápěč s doprovodem

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 30.01.2005)
Titulní strana

Úplný název:
Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň - Potápěč s doprovodem

Vydal:
Český normalizační institut
červen 2004

Rozsah:
16 stran A4

Cena:
250 Kč (tištěná verze)


Anotace

EN 14153-1:2003 1. část evropské normy udávající minimální bezpečnostní požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění pro 1. kvalifikační stupeň - Potápěč s doprovodem. Kromě základních termínů a definic přesně stanovuje schopnosti, teoretické vědomosti a praktické dovednosti požadované od rekreačního potápěče na 1. kvalifikačním stupni a udává nezbytné podmínky pro výcvik. Přesně vymezuje požadované teoretické vědomosti v oblasti výstroje, fyzikálních zákonitostí potápění a zdravotní problematiky spojené s potápěním. Definuje požadované praktické dovednosti jak pro potápění v uzavřeném vodním prostoru, tak i pro potápění ve volné vodě. Jsou zde stanoveny parametry praktického výcviku, principy hodnocení teoretických vědomostí a praktických dovedností účastníků výcviku. Příloha A obsahuje příklady stupně vědomostí a dovedností požadovaných pro úspěšné složení zkoušky 1. kvalifikačního stupně, Příloha B příklad informativní tabulky pro kontrolu zdravotního stavu a Příloha C národní odchylky. Tato evropská norma platí jen pro smluvní výcvik a certifikaci v oblasti rekreačního přístrojového potápění.

Oficiální anotace, kterou vydal Český normalizační institut.

Komentář

V podmínkách Česka není příliš obvyklé vydávat potápěčské kvalifikace, které opravňují být pouze zákazníkem divecentra, vedeným "za ručičku" profesionálem. Proto pro naše podmínky nepovažuji tuto normu za příliš důležitou. Ve světě je však podobná rychle získatelná kvalifikace oblíbená mezi turisty, kteří nemají větší ambice, než se pod vodu podívat o dovolené, několik dní v roce. Horší je, že někteří získají dojem, že rozumí potápění.

Normy v oblasti výcviku získají větší význam v okamžiku, až výcvikové systémy deklarují, že určitý kvalifikační stupeň odpovídá určité normě resp. její části. Norma specifikuje "dobrou praxi". Zákazník získá jistotu, že rozhodne-li se pro výcvik prováděný v souladu s normou, nemělo by se jednat o výmysl pomateného instruktora či obskurního pseudosystému, ale o něco "všeobecně uznávaného". Z druhé strany instruktor se tím, že dodrží normu, zbaví právní zodpovědnosti - být bezpečnější či dokonalejší než norma právo nepožaduje.

Zakoupení této normy by měli zvážit všichni instruktoři a školy, kteří poskytují výcvik na úrovni potápěče s doprovodem. Normu prodává Český normalizační institut v papírové i elektronické formě, její šíření je však zákonem zakázáno.

autor: Sládek Tomáš