Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Barokomory - informace

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 07.08.2004)
Hlavní komora
Řídicí pult je vybaven autopilotem umožňujícím automatické řízení celého sestupu a na televizní obrazovky; ve čtyřech výsečích obrazovky lze umístit záběry všech pacientů zároveň, příp. na dalším monitoru zobrazit pouze detail jednoho pacienta (v případě individuálních potíží pacienta může lékař přes interkom mluvit buď pouze s jedním pacientem, nebo se všemi)
Kamery umístěné vně komory na oknech
Záložní pult obsluhy (manuální, mechanický)
Hasicí systém komory tvoří vodní nádrž připojená na tlakové láhve se stlačeným vzduchem.

Základní pravidla

pro plánování náročnějších akcí a pro chování při dekompresní nehodě

Při přivolávání letecké záchranné služby (LZS, v ČR vždy přes tel. 155) popsat orientační body pro pilota, připravit (vyklidit) plochu pro přistání (30×30 m), při přistání stát v bezpečné vzdálenosti na návětrné straně. V terénu signalizujte umístění pacienta. Výběr přistávací plochy je plně v kompetenci posádky vrtulníku.

LZS může na většině území ČR létat pouze ve dne - od východu do západu slunce. V noci operuje z Prahy a Olomouce, někdy i z Ostravy a Plzně. Ve dne je minimální dohlednost 800 m, v noci 5 až 8 km.

Opravy a doplňky posílejte prosím mailem na adresu .

 


 

Barokomory ve zdravotnických a záchranných složkách ČR

Přes různé peripetie hyperbarické medicíny, zejména vzhledem k neznalosti a nedocenění tohoto oboru ze strany širší lékařské veřejnosti (nutno zdůraznit, že nejen v ČR), pokračuje vývoj i výroba nových technických a zdravotnických zařízení či prostředků pro tuto oblast obdobně jako rozvoj v dalších oborech, které člověku zpřístupňují či umožňují pobyt v nestandardních podmínkách (letectví, astronautika, hlubokomořské potápění aj.). Vedle různých technických parametrů kladoucích nároky na bezpečnost provozu se v konstrukci moderních komor klade důraz i na minimalizaci stresových faktorů působících na pacienta podstupujícího hyperbarickou oxygenoterapii (HBO); zdravotní indikace pro HBO viz vyhl. ministerstva zdravotnictví ČR č. 101/ 2002 Sb. Mezi výrazné faktory lze vedle změny tlaku a teploty zdůraznit i vstup/výstup do/z komory, možnost umístění a manipulace s nepohyblivým pacientem v komoře, velikost samotného prostoru komory, osvětlení, pohodlnost sedaček s místem pro nohy, respirační parametry kyslíkového dýchacího zařízení, možnost individuální komunikace pacienta s obsluhou komory, při déle trvající terapii i možnost zabavení pacientů, které ovšem nesmí představovat riziko pro bezpečnost komory v případě nenadálé situace, zejména při zvýšení koncentrace kyslíku v prostorách komory (vzduchem plněné komory, kyslík inhalován přes polomasku) aj.

Na obrázcích je moderní vícemístná léčebná komora pro 12 osob, která byla v roce 2004 instalována v Ústí nad Labem (viz podrobné údaje barokomory).

Karel Petřík

 


 

Databáze komor byla v březnu 2005 verifikována a doplněna podle seznamů České společnosti hyperbarické medicíny, které od roku 1996 sestavuje Karel Petřík (první verze byla vytvořena pro potřeby Hasičského záchranného sboru ČR). Novinkou je přehled mobilních komor. Na Stranách potápěčských jsou vybrány pouze komory využitelné potápěči, kompletní přehled najdete na webu ČSHM.

autor: Sládek Tomáš