Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

ČSN EN 14413-2

Instruktor - 2. kvalifikační stupeň

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 30.01.2005)
Titulní strana

Úplný název:
Rekreační potápění - Minimální bezpečnostní požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň

Vydal:
Český normalizační institut
září 2004

Rozsah:
16 stran A4

Cena:
250 Kč (tištěná verze)


Anotace

EN 14413-2:2004 Překlad 2. části evropské normy udávající minimální bezpečnostní požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění pro 2. kvalifikační stupeň. Kromě základních termínů a definic přesně stanovuje schopnosti, teoretické vědomosti a praktické dovednosti požadované od instruktora na 2. kvalifikačním stupni a definuje jak rozsah jeho oprávnění, tak i nezbytné podmínky pro výcvik. Specifikuje způsob provádění výcviku potápěčských dovedností i dohledu nad jejich prováděním. Součástí normy jsou též nouzové postupy a kapitola věnovaná školitelům instruktorů. V příloze je uveden příklad znalostí instruktora přístrojového potápění na 2. kvalifikačním stupni.

Oficiální anotace, kterou vydal Český normalizační institut.

Komentář

Norma v první řadě upravuje získání kvalifikace instruktora, který vede výcvik a certifikuje všechny potápěčské kvalifikační stupně.

Dále norma předpokládá, že instruktoři s vyšší kvalifikací, než je 2. kvalifikační stupeň a dlouholetými zkušenostmi se stanou školiteli instruktorů. Přesná pravidla pro školitele však žádná evropská norma neupravuje. Předpokládá, že si je navrhnou výcvikové organizace a kompetentní veřejné orgány.

Zakoupení této normy by měli zvážit všichni instruktoři a školy, protože upravuje požadavky na výcvik "normálního" instruktora. Normu prodává Český normalizační institut v papírové i elektronické formě, její šíření je však zákonem zakázáno.

autor: Sládek Tomáš