Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Ankety

řekněte nám své názory

Jakým způsobem určujete dekompresní postup (2011)?

Zvolte variantu, která odpovídá většině vašich ponorů. I když děláte jen bezdekompresní ponory, jak poznáte, že jsou bezdekompresní ?
  Kašlu na to  2%
 Na citovku  1%
 Tabulky 19   6%
 Dekompresní počítač 284   85%
 Plánuji na PC, PDA, mobilu, ... 13   4%
 Jinak  2%
Anketa aktivní od 01.08.2011 do 01.09.2011

Váš názor na budoucnost Svobodných Heřmanic

Usnesením rady obce č. 4/2-2011 byl zamítnut požadavek další těžby (odtěžení okolních valů) v této pro nás kultovní lokalitě. Zastupitelstvo zamítlo: 
a) Snížení úseku výsypky mezi kótou 452m a jihozápadním okrajem zatopeného lomu na výškovou úroveň 450 m.n.m. 
b) Vytěžení úseku výsypky mezi kótou 452 m a jihozápadním okrajem zatopeného lomu na úroveň původního terénu a následnou úpravu svahů, tvořených rostlou horninou 
c) Odtěžení zadního výběžku výsypky na pozemkové parcele č. 674/5 a části pozemkové parcele 674/1 v k.ú. Svobodné Heřmanice s odtěžením až na úroveň původního terénu. 
 
Jaký je Váš názor na těžbu na tomto lomu? 
 Přivítal bych těžbu. Vylepšila by se kvalita vody  6%
 Těžba mi nevadí, prach a kaly jsou přirozený jev  4%
 Vítám zastavení těžby. Zhoršila by se kvalita vody 69   68%
 Nemám vyhraněný názor 12   12%
 Lokalita mne vůbec nezajímá 10   10%
Anketa aktivní od 13.04.2011 do 30.04.2011

Jakou používáte korekci zraku při potápění?

 Nepotřebuji korekci zraku 100   57%
 Preferuji dioptrickou masku 49   28%
 Preferuji kontaktní čočky 25   14%
Anketa aktivní od 01.07.2010 do 31.07.2010

Co si myslíte o umělých atrakcích pod vodou?

Máme na mysli sádrové trpaslíky, stolečky s televizory, telefonní budky, počítače, ... bez souvislosti s danou lokalitou. 
 
Naopak nemáme na mysli podvodní skanzeny jako ten na Leštince, vraky aut, lodí, letadel, výcviková plata, kesony, budovy, ...
 Vytvářím je 16   3%
 Vyhledávám je 76   15%
 Jsou mi lhostejné 181   36%
 Vadí mi 225   45%
 Ostraňuji je  1%
Anketa aktivní od 01.06.2010 do 30.06.2010

Jaké máte zkušenosti s potápěčským pojištěním?

Máme na mysli pojištění léčebných výloh s platností i pro potápění u libovolné pojišťovny
 Nejsem pojišten(a) 70   19%
 Jsem pojištěn(a), nikdy jsem nepotřeboval plnění 291   79%
 Jsem pojištěn(a), pojišťovna platila bez problémů  2%
 Jsem pojištěn(a), pojišťovna platila s problémy  0%
 Jsem pojištěn(a), přestože pojišťovna neplatila  0%
 Nejsem už pojištěn(a), neboť pojišťovna neplatila  0%
Anketa aktivní od 05.11.2009 do 31.12.2009

Potápíš se pod ledem?

Jaký je váš současný postoj k této činnosti?
 Ne, nemám potřebnou kvalifikaci 47   22%
 Ne, nejsem blázen, je tam strop, zima... 19   9%
 Zkusil(a) jsem to a už nechci  1%
 Sbírám v potápění pod ledem první zkušenosti 22   10%
 Potápím se jištěn(a) návodčím a uvázán(a) na laně 18   8%
 Potápím se s vodící šňůrou odvíjenou z bubínku 101   46%
 Potápím se bez lana či vodící šňůry  4%
Anketa aktivní od 01.01.2009 do 01.02.2009

Zajímají vás odkazy na zahraniční zprávy?

 Ano 63   80%
 Ne 16   20%
Anketa aktivní od 01.10.2006 do 31.10.2006

Jaká je vaše dlouhodobě průměrná spotřeba vzduchu?

Pište spotřebu vzduchu při rekreačních ponorech do maximální hloubky 40 metrů.
 více než 30 litrů/min  3%
 28-30 litrů/min  3%
 25-28 litrů/min  2%
 22-25 litrů/min  3%
 20-22 litrů/min 16   7%
 18-20 litrů/min 51   21%
 15-18 litrů/min 70   29%
 12-15 litrů/min 57   23%
 10-12 litrů/min 17   7%
 méně než 10 litrů/min  3%
Anketa aktivní od 13.08.2004 do 30.09.2004

Potápění je pro vás především:

 cílem – sportem či rekreací 122   64%
 prostředkem – poznání, průzkumu, práce... 33   17%
 cílem i prostředkem (rovným dílem) 30   16%
 platonickým zájmem – nepotápím se  3%
Anketa aktivní od 21.06.2004 do 23.07.2004

Potápěli jste se letos v Chorvatsku?

Ptáme se na to, jak ovlivnila nová pravidla vaše rozhodování. 
 
 Ano, legálně 138   46%
 Ano, na černo  3%
 Ne, protože nová pravidla neakceptuji 120   40%
 Ne, ale stejně bych tam nejel(a) 33   11%
Anketa aktivní od 01.10.2003 do 31.10.2003

Jaký používáte dýchací přístroj ?

Uveďte nejsložitejší zařízení, které používáte.
 Nepotápím se  2%
 Na hubu, šnorchl 26   7%
 Otevřený okruh + vzduch 264   69%
 Otevřený okruh + nitrox 60   16%
 Otevřený okruh + trimix 14   4%
 Polouzavřený okruh  1%
 Uzavřený okruh  2%
 Jiný  0%
Anketa aktivní od 01.07.2003 do 01.09.2003

Pojedete ještě za potápěním do Chorvatska ?

Otázka je kladena v souvislosti novým chorvatským zákonem o potápění.
 Ano 72   24%
 Ne 186   62%
 Nevím 42   14%
Anketa aktivní od 01.03.2003 do 01.04.2003

Co si myslíte o SČP / SPMS / SPČR

SČP - Svaz českých potápěčů 
SPMS - Svaz potápěčů Moravy a Slezska 
SPČR - Svaz potápěčů České republiky 
 
SČP a SPMS jsou jedinými dvěma členy SPČR.
 Nechat to tak, jak je to teď 18   5%
 Zrušit zemské svazy a členy obou převest do SPČR 231   63%
 Zrušit to všechno 45   12%
 Je mi to jedno 72   20%
Anketa aktivní od 01.02.2003 do 01.03.2003

Používali byste WAPovou verzi lokalit ?

 Ano, několikrát týdně  4%
 Ano, několikrát za rok 51   24%
 Nevím 26   12%
 Ne 124   59%
Anketa aktivní od 01.01.2003 do 01.02.2003

Jaký potápěčský oblek používáte nejčastěji ?

 Mokrý / polosuchý Grouper 17   7%
 Mokrý / polosuchý Agama 21   9%
 Mokrý / polosuchý jiné značky 111   45%
 Suchý neoprenový Agama 19   8%
 Suchý neoprenový jiné značky  4%
 Suchý membránový Grouper  0%
 Suchý membránový jiné značky 53   22%
 Suchý neoprenový komprimovaný  3%
 Žádný  3%
Anketa aktivní od 16.10.2002 do 30.11.2002

V čem taháte věci k vodě ?

 Nic nebalím, mám to naházené v autě  3%
 V igelitce  1%
 Ve "vietnamské" tašce 10   6%
 V obyčejné cestovní tašce 50   29%
 Ve speciálním potáp. batohu 37   21%
 Ve speciální potáp. tašce na kolečkách 18   10%
 V lodním pytli 18   10%
 Ve vaničce na maltu 24   14%
 Ve speciální potáp. krabici  2%
 Jinak  4%
Anketa aktivní od 07.08.2002 do 01.09.2002

Kolik ponorů jste udělali v roce 2001 ?

Kouknete se do deníku, neodhadujte.
 žádný 14   7%
 1-5 18   9%
 6-10 19   10%
 11-20 36   19%
 21-30 20   10%
 31-40 22   12%
 41-50 14   7%
 51-60 10   5%
 61-100 22   12%
 101 a více 16   8%
Anketa aktivní od 01.07.2002 do 01.08.2002

Jak provádíte údržbu plicní automatiky ?

Nemyslíme opravy při poruše, ale skutečně pouze údržbu PA.
 Pravidelně v autorizovaném servisu 40   30%
 Nepravidelně v autorizovaném servisu 11   8%
 Pravidelně u zkušeného technika  1%
 Nepravidelně u zkušeného technika  7%
 Pravidelně vlastními silami 13   10%
 Nepravidelně vlastními silami  6%
 Když to funguje, tak do toho nešťourám 51   38%
Anketa aktivní od 01.06.2002 do 01.07.2002

Kolik je vám let?

Malý průzkum letitosti potápěčské veřejnosti.
 < 15  2%
 15-18  2%
 19-21 15   5%
 22-25 32   10%
 26-30 86   26%
 31-35 61   19%
 36-40 48   15%
 41-50 45   14%
 51-60 20   6%
 > 60  2%
Anketa aktivní od 01.05.2002 do 01.06.2002

Přednášky o potápěčské biologii

Vyberte přednášku, kvůli které byste byli nejvíce ochotni jet nějaký večer v týdnu do Prahy. Číslo v závorce je počet přednášek.
 Život ve Středozemním moři (1)  8%
  Bezobratlé potvory Středozem. moře (1)  0%
 Ryby Středozemního moře (1)  4%
 Bezobratlí a ryby Středozemního moře (2)  24%
 Mořské životní prostř., historie Stř. m. (1)  8%
 Mořské prostředí, bezobratlí a ryby Stř. m. (3)  24%
 Sladkovodní bezobratlí u nás (1)  12%
 Sladkovodní a mořské životní prostř. (1)  0%
 Delší cyklus přednášek  20%
Anketa aktivní od 27.03.2002 do 01.05.2002

Moderování konference SCUBA-CZ

Napište svůj názor na moderování této konference. Možnosti 2 až 6 jsou kumulativní, to znamená, že kdo chce omezit komerci, chce i omezit spam a osobní útoky.
 Vyhovuje mi současný stav 70   54%
 Chtěl bych omezit spam  1%
 Chtěl bych omezit osobní útoky 32   25%
 Chtěl bych omezit komerční nabídky  2%
 Chtěl bych přesně vymezit témata  3%
 Chtěl bych vyloučit lidi s divnými názory  2%
 Z konference jsem je odhlásil  5%
 Konferenci jsem nikdy nečetl 13   10%
Anketa aktivní od 18.03.2002 do 01.05.2002

Potápíte se pod ledem?

Jaký je váš současný postoj k této činnosti?
 Ne, nemám potřebnou kvalifikaci 53   30%
 Ne, nejsem blázen, je tam strop, zima... 20   11%
 Zkusil(a) jsem to a už nechci  1%
 Sbírám v potápění pod ledem první zkušenosti 23   13%
 Potápím se jištěn(a) návodčím a uvázán(a) na laně 32   18%
 Potápím se se speleopotápěčským bubínkem 45   25%
 Potápím se bez lana či vodící šňůry  2%
Anketa aktivní od 01.01.2002 do 01.02.2002

Do jaké hloubky je dle Vás rozumné použití vzduchu

Neptáme se na standardy a směrnice, zajímá nás Váš osobní názor.
 10 m  1%
 20 m  0%
 30 m  3%
 40 m 78   26%
 50 m 150   50%
 60 m 44   15%
 70 m  3%
 80 m  1%
 90 m  0%
 100 m  2%
Anketa aktivní od 01.12.2001 do 01.01.2002

Jaké nejvyšší potápěčské kvalifikace jste dosáhli

(neuvažujeme pracovní potápění)
 1. potápěčský stupeň (P*, OWD) 45   27%
 2. potápěčský stupeň (P**, AOWD) 62   37%
 3. potápěčský stupeň (P***, Divemaster) 24   14%
 1. instruktorský stupeň (I*, AI)  4%
 2. instruktorský stupeň (I**, OWSI) 14   8%
 3. instruktorský stupeň (I***) 10   6%
 jiný  1%
 žádné  2%
Anketa aktivní od 01.01.2001 do 01.12.2001

Jakým způsobem určujete dekompresní postup ?

Zvolte variantu, která odpovídá většině vašich ponorů. I když děláte jen bezdekompresní ponory, jak poznáte, že jsou bezdekompresní ?
 Kašlu na to  2%
 Na citovku  1%
 Tabulky 42   17%
 Dekompresní počítač 179   74%
 Plánuji na PC  2%
 Jinak  3%
Anketa aktivní od 01.08.2001 do 01.09.2001

Jak jste se dozvěděli o Stranách potápěčských ?

 Od kamaráda 33   19%
 Od instruktora 10   6%
 V potápěčském klubu  2%
 Pomocí WWW prohledávače 92   53%
 Odkazem na jiných WWW stranách 17   10%
 Z televize, rozhlasu či jiných medií 12   7%
 Jinak  3%
Anketa aktivní od 04.07.2001 do 01.08.2001

Kolik ponorů máte s přístrojem napotápěno ?

 méně než 20 58   20%
 21-50 63   22%
 51-100 58   20%
 101-200 45   16%
 201-500 34   12%
 501 a více 28   10%
Anketa aktivní od 01.06.2001 do 01.07.2001

Jak jste na tom s potápěčskou výstrojí ?

 Mám kompletní výstroj včetně kompresoru 29   14%
 Kromě kompresoru mám všechno vlastní 131   65%
 Většinu výstroje mám, zbytek si půjčuji 28   14%
 Pár věcí mám, většinu si půjčuji 13   6%
 Všechnu výstroj si půjčuji  1%
Anketa aktivní od 01.05.2001 do 01.06.2001

Dle jakého potápěčského systému se potápíte nyní?

Jde o to, jakou kvalifikací se nyní prokazujete v diving centrech, jaké směrnice dodržujete.
 CMAS 153   49%
 PADI 79   25%
 TDI  2%
 ITD  1%
 IANTD 16   5%
 SSI  1%
 NAUI  1%
 DIWA  1%
 IRTDA  0%
 UDI 37   12%
 Jiný systém 10   3%
 Nejsem potápěč  1%
Anketa aktivní od 01.04.2001 do 30.04.2001

V jakém systému jste se začal(a) potápět ?

Napište skutečně svoji první kvalifikaci, ne současnou. Výcvik ve svazarmu považujte za CMAS.
 CMAS 321   63%
 PADI 121   24%
 TDI  0%
 ITD  0%
 IANTD 15   3%
 SSI  1%
 NAUI  1%
 DIWA  0%
 IRTDA  0%
 Jiný systém 28   5%
 Nejsem potápěč 10   2%
Anketa aktivní od 01.03.2001 do 31.03.2001

Jak se vám líbí nový design SP?

 Vynikající 39   22%
 Dobrý 98   54%
 Průměr 25   14%
 Nic moc 15   8%
 Příšerný  2%
Anketa aktivní od 09.02.2001 do 28.02.2001